“Зелени закони” поиска от министър Танева връщане на незаконно заменените гори на държавата

снимка на Иван Радев
Автор: 
Иван Радев

Представители на инициативата “Зелени закони” и Коалиция “За да остане природа в България” се срещнаха във вторник с министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и настояха Министерството да предприеме мерки за връщане на незаконно заменените гори и земи на държавата. 

Официално писмо с данните, с които разполагаме, за реалната пазарна стойност на някои от най-фрапантните сделки от периода 2007-2009 г. ще бъде внесено в сряда в деловодството на Министерството. В писмото са описани десетте случая, които в последния месец бяха представени на обществеността от “Зелени закони”. Тези случаи показват, че реалната стойност на заменките е десетки пъти по-висока от обявената от Министерството след оценка на държавната фирма “Агролеспроект” - 80 млн. лева. При сравнение с други сходни сделки в съответните райони се оказва, че щетата само от тези 10 случая надхвърля значително един милиард лева.

По време на срещата министър Танева се ангажира, че ще препрати анализа на “Зелени закони” до Генерална дирекция „Конкурентноспособност“ на Европейската комисия като нова информация във връзка с изпълнение на Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)

В писмото изброяваме и стъпките, които държавата трябва да предприеме, за възстановяване на заменените гори в съответствие с решението на Европейската комисия и с българското законодателство.

На първо място настояваме да се направи нова независима пазарна оценка на съответните сделки, а не да се узаконяват заменките срещу нищожните 80 млн. лева.

Друго наше искане е държавата да изпрати покани до всички собственици на заменени имоти, с предложение за доброволно връщане на горите, като по този начин ще се избегнат дълги и скъпи съдебно-административни процедури. Един от собствениците, бившият депутат Явор Хайтов заяви вече пред Би Ти Ви, че е поискал от държавата да върне заменения имот.

Паралелно държавата трябва да поиска от съда да обяви за нищожни договорите за замяна, сключени с имоти, които са публична държавна собственост, и които по Конституция не могат да преминат в частни ръце. Даваме и няколко такива примера: дюни в землищата на Ново Оряхово и Шкорпиловци, обявени за пасища и заменени с Мет риал естейт ЕАД и Рийс интернешънъл; на дюни в Несебър с Евгения Стоичкова Станева, Аква Истейт ООД, Експрес турс ЕООД, замени на дюни в Крапец на Соутрейдинг ЕООД, замени на земеделски имоти в Защитена местност Лонгоза от Интереншънъл спорт къмпани ЕООД.

Тъй като казусът е от огромен обществен интерес, разчитаме на бързи действия от страна на Министър Танева и ако такива не последват, ще насочим исканията си към премиера Бойко Борисов и Европейската комисия.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014 г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб.: решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. oт "Зелени закони" предупредихме, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна на тази, по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

 

 

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари