„Зелени Закони“ с ново разкритие по казуса със заменките на гори – почти милион държавна помощ за фирма, близка до ПИБ

снимка на Иван Радев

Инициатива „Зелени закони“ подновява разследването на незаконната държавна помощ, която в края на 2019 г. Министерството на земеделието реши да предостави на отбрани хора с цел узаконяване на горските заменки на тройната коалиция. Поредният пример за фирма, която е придобила държавна курортна гора на многократно занижени цени, е "Арт строй турс" ООД, свързвана с Първа инвестиционна банка. На 29 септември 2008 г. фирмата заменя частни гори в района на Миджур срещу държавна гора с площ 12,9 декара в Курортен комплекс Златни пясъци във Варна (имот №10135.2573.10, стар №060204) – виж карта на заменките. Държавният имот е оценен на 346 244 лева или по 26,85 лв./кв.м, като в случая дори не става дума за гора – а за имот, в който попада бивша държавна почивна станция към комплекс Чайка (на метри от плаж Ривиера). Съдебно-оценителска експертиза по търговско дело №102/2015 на Окръжен съд Варна, касаещо съседния имот №10135.2573.281, показва обаче, че към онези години реалните цени в района са били около 100 лв./кв.м. Това е със 73 лв./кв.м повече от оценката  на държавната гора. Изчислена по този начин, незаконната държавна помощ би възлязла на над 900 000 лв. (12900 м2 х 73 лв./кв.м).

 

Скандалното в случая е, че въпросната заменка дори не е включена в списъка, който Министерството на земеделието оповести на 20 ноември 2019 г. със заменки, за които е оценено, че е предоставена незаконна държавна помощ в общ размер от 80 милиона лева. Това означава, че оценителите на МЗХГ не са открили нито един лев занижаване на продажната цена на заменката през 2008 г. и съответно нито един лев незаконна държавна помощ в полза на „Артстрой турс“ ООД.

 

От инициатива „Зелени Закони“ припомнят, че преди месец прокуратурата започна разследване по над 10 случая на заменки с гори, за които предоставените от нас оценки показват прикрита незаконна държавна помощ от над 1 милиард лева.

 

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари