Прес конференция за Национален парк "Пирин", 22.12. 2014

Прес конференция на коалиция "За да остане природа в България", съ-организирана от проект "Да говорим (на) открито" - www.zеlеnizakoni.com, за опасностите в подготвяния План за управление на НП "Пирин"

Участници: Петко Цветков - Българска фондация „Биоразнообразие”; Тома Белев - „Зелени Балкани”; Катерина Раковска - WWF; Вера Петканчин – „Граждани за Рила”; Андрей Ковачев - Сдружение за дива природа „Балкани”; Вера Стаевска – „Зелени закони”.

Готви се строителство на нови 333 км писти в Национален парк „Пирин”. Как ще бъде изсечена и застроена 300-годишна гора, собственост на всички българи, с пари, взети от всички българи, без те да бъдат питани. Какви са законовите нарушения при предлагания нов план и какво трябва да се направи от отговорните институции за правилното управление на НП "Пирин".

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари