пресконференция за втори лифт на Банско, 06.02.2015

Защо министрите лобират за неправомерна държавна помощ, която да бъде раздадена чрез новия план за Пирин, в нарушение на закона?

Прес конференция на коалиция "За да остане природа в България", съ-организирана от Сдружение за изследователски практики/ "Да говорим (на) открито" - www.zеlеnizakoni.com

Участници: Вера Стаевска – Сдружение за изследоватeлски практики/ "Да говорим (на) открито" www.zеlеnizakoni.com, Стефан Аврамов - Българска фондация „Биоразнообразие”, Андрей Ралев - Сдружение за дива природа „Балкани”;  Александър Дунчев - WWF България; Мартина Попова - платформа "Прозрачни планини"; Петко Цветков - експерт от екипа, разработил действащия ПУ на Национален парк "Пирин"

В пресконференцията разяснихме защо втората кабинка, освен незаконна, не би решила и проблемите на ски-зоната, и на която отново поискахме необходимите управленски действия:

1. МОСВ като възложител на проекта финансиращ изработването на Плана за управление на НП Пирин да спре временно неговата реализация и да задължите директорът на ДНП Пирин да внесе необходимите документации за извършване на преценка необходимостта от екологична оценка и проверка за допустимост, задължителни според ЗЗТ и ЗБР, както и за да се избегне предоставянето на държавна помощ на „Юлен“ и „Главболгарстрой“, каквато би била включването на проектите им като цели на парка в настоящия проект на изпълнителя „Пролес Инженеринг“

2. Да се изслуша публично с онлайн излъчване в Народното събрание комисията за ски-туризма, която има срок за работа до 15 февруари

3. Да се проведе реален дебат за развитие на туризма в България и допълващите ски зоните дейности и за нуждата от целогодишен сезон, особено на фона на предстоящата работа по ПУ на НП Рила и на ПП Витоша 

4. Да се накаже нарушителят „Юлен“ АД и да се прекрати концесията за ски-зона „Банско“

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари