Ще си върне ли държавата скандалните заменки. Епизод 2: Благоевград

Ще ви разкажем историята на една върната на държавата гора, която ще бъде спасена от изсичане. Каква ще е съдбата обаче на останалите 25 000 дка. от най-ценните гори в България, приватизирани чрез скандалните заменки в периода 2007-2009 г.? Знаете ли, че едва четири от заменките са развалени? Можете да помогнете, като подпишете петицията на "Зелени закони", която бе допусната от Комисията по петиции на Европейския парламент. https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1111%252F20...

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари