Сигнал за строителство на Иракли

Получихме граждански сигнал за строителство в гората над Иракли.

В тази връзка изпратихме следния сигнал:

До Павел Маринов Директор на РИОСВ-Бургас

Копие: Борислав Сандов Министър на околната среда и водите

СИГНАЛ

Уважаеми г-н Маринов, г-н Сандов, Във връзка с получен сигнал с дата 12.04.2022г. за строителство без извършени процедури по ЗБР в землището на село Емона в гората, намираща се непосредствено над плажа със статут „за природосъобразен туризъм“ по ЗУЧК Иракли, настояваме за: - проверка на случая, при ориентировъчна локация в близост до имот Поземлен имот 27454.30.9, област Бургас, община Несебър, с. Емона, м. ШАПКА – прилагам като Анекс 1 фотография на строителната техника. - проверка на други имоти със започнато строителство, намиращи се между морския бряг и пътя, свързващ къмпинг „Иракли“ със с. Емона. - покана за участие в проверката на гражданите, подали сигнала, с цел точна идентификация на местоположенията със започнато строителство.

За целта молим за своевременно уведомяване за планираната проверка с обратно писмо към този сигнал. Напомняме, че всякакви строителни дейности без извършени процедури по ЗБР над плажа Иракли следва да бъдат спрени от РИОСВ-Бургас.

С уважение, Вера Стаевска,

Председател на УС на Сдружение за изследователски практики,

Инициатива „Зелени закони“.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари