Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

снимка на Тома Белев

Липсата на Националната концепция за пространствено развитие e приоритет за устройство на териториятал Необходимо е развитието на:

  1. Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;
  2. Регионални схеми за пространствено развитие на областите и на концепции за пространствено развитие на общините.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари