Тома Белев: Как да запазим природата с по-добро устройство на територията?

Тома Белев за дебата, който ще се проведе на 23 май от 18 ч в  Червената къща с Прошко Прошков (Реформаторски блок) и Андрей Ковачев (ПП “Зелените“).

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари