Видео: Реформаторите и Зелените за климата

"Зелени закони и климат" бе темата на втория поред дебат на живо по проекта "Да говорим (на) открито: политици и граждани в диалог по политиките за опазване на околната среда". Срещата се състоя на 8 май 2014 г. в сградата на Българското национално радио. Участваха граждани и политиците  от ПП "Зелените" Борислав Сандов и от Реформаторския блок Виктор Лилов. Дебатът бе подпомогнат от експерта на Сдружение за изследователски практики по темата "Климатични промени" Антоанета Йотова и от модератора Иван Бедров.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари