Заключителен дебат "Селски райони" - 16 април, 18.30ч

В дебата утре участваха Вили Лилков от Реформаторския блок (депутат в Парламентарната комисия по околната среда и водите) и Светлана Александрова от БСП (директор на дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ в правителството "Орешарски"). За съжаление, нямаше ясни тези и предложения и политиците се дистанцираха от реализираните в момента политики за селските райони. Пълните им изказвания можете да чуете от записа.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари