"Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?" - дебат на граждани и политици на 23 юни

снимка на Вера Стаевска

На 23 юни 2015 г. (вторник) от 16 до 18 ч. инициативата "Зелени закони" oрганизира поредния си дебат на представители на политически партии и граждани на тема: „Ще спрат ли незаконния дърводобив промените в закона за горите?“. Поканени са всички парламентарно представени политически сили, както и ПП "Зелените" и отговорните по темата институции – МЗХ, прокуратурата  и МВР. Водещи експерти от страна на проекта по темата са Александър Дунчев и Тома Белев, а модератор на дебата ще бъде журналистът Пролет Велкова.

Участието си в дебата са потвърдили политиците:

·         Румен Желев - народен представител от ПГ ГЕРБ

·         проф. Иван Станков - народен представител от ПГ АБВ и зам.-председател на Комисията по земеделие и храни в 43 НС

·         доц. Христо Михайлов - експерт и член на ИС на ПП АБВ

·         Димитър Делчев - народен представител от ПГ Реформаторски блок

·         доц. Георги Костов - заместник министър в Министерството по земеделие и храни

·         Петко Цветков - Съ-председател на ПП Зелените

Ще поговорим за това:

Mястото на дискусията е Културен център G8 на ул. „У. Гладстон“ №8

Заповядайте да зададете своите въпроси! Ако не можете да дойдете лично, гледайте дебата на живо оттук.

Прикачени файлове

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари