"Да говорим (на) открито" подпомага дебатa на гражданите с политиците по заявените приоритети и осъществяваните политики за околната среда в България

снимка на Бояна Василева

От март 2014 г. започва проектът на Сдружение за изследователски практики (СИП) „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“. Той се изпълнява в партньорство с фондация Зеленика и Икономедиа АД. Продължителността му е до април 2015 г., а общият бюджет - 74 600 лв. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
 
„Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“
цели информиран дебат на гражданите с кандидатите и избраните депутати по теми, свързани с екологичните политики на България. Въз основа на програмите от националната предизборна кампания през 2013 г. и по време на кампанията за Европейски парламент (ЕП) 2014г., с помощта на реални и виртуални обществени дискусии между граждани, експерти от природозащитни НПО и политици ще бъдат очертани екологичните позиции на  народните избраници и ще бъде генериран широк обществен дебат по приоритетите на околната среда в България. След  изборите за ЕП ще се извършва наблюдение върху осъществяваните политики и придържането към предизборните позиции от страна на избраните депутати и ще се информира обществото с цел навременна и аргументирана гражданска реакция по съответните законодателни инициативи. Година по-късно гражданите и политиците ще се срещнат отново, дискутирайки постигнатото.
 
Диалогът между граждани и политическите представители ще се осъществи по пет теми, ключови за опазването на природата на България, върху които ще бъдат съсредоточени дебатите и експертният мониторинг. Първата серия публични дебати ще започне през месец април 2014 г. чрез онлайн дискусии и дебати на живо. Модератор на дебатите е Иван Бедров, а експертите по съответните теми са:
1.      Стефан Аврамов - Защитени територии и биоразнообразие
2.      Тома Белев - Териториално устройство
3.      Йордан Великов - Селски райони
4.      Антоанета Йотова - Климатични промени
5.      Петко Ковачев - Енергийни политики.
 
За сътрудничество и участие в дебатите на проекта са поканени всички политически партии, получили над 3% от гласовете на избирателите при националните избори от 2013 г. Това са: ГЕРБ, БСП, ДПС, Атака, ДСБ, България за гражданите, НФСБ.
 
Очакваме включването на всички заинтересовани от политиките за околна среда в онлайн дебат на предстоящата дискусионна платформа на проекта, както и в предстоящите дебати на живо.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари