Пълен хаос в опазването на дюните между Созопол и Черноморец между къмпинг Градина и къмпинг Златна рибка

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти.

Дюнните комплекси между къмпингите Градина и Златна рибка, са включени и в Натура 2000 и в специално създадената за тяхното опазване природна забележителност, но това не е подобрило въобще тяхното опазване. В тази малка територия може да се видят всички възможни нарушения и проблеми свързани с дюните в България.

Липса на припокриване между картираните от МОСВ дюни и дюните в специализираната карта на МРРБ.

На плажа между Градина и Златна рибка в специализираната карта на МРРБ е отразен компактен полигон от 388 декара дюни, а картирането на МОСВ е констатирало 174 декара сиви дюни. Но 61 декара или повече от 30% от тях са извън картата на МРРБ. Вижте слоевете на тази карта.

Дюни извън картираните от МОСВ и МРРБ

Теренните проучвания констатираха поне два кадастрални номера, които не бяха отразени нито на картата на МОСВ, нито на тази на МРРБ и които представляваха много рядкото местообитание “влажни понижения между дюни” с обща площ над 10 декара. Едно детайлно картиране би разкрило още такива неотразени дюни.

Приватизация на дюни

Над 70% от дюните в района са възстановени на различни собственици, като повечето са частна собственост, но има и няколко парцела общинска собственост. Това е станало възможно по време на реституцията през 90-те години, когато те са били върнати като земеделска земя.  Според Конституцията крайбрежната плажна ивица и дюните в нея  са изключителна държавна собственост и картирането им като дюни би трябвало да означава задължение на държавата да ги изкупи обратно и да ги опазва.

Застрояване на дюни и засипване на дюни

Над 50 декара приватизирани дюни, посетени от нас, са застроени между 2005 и 2013 г. на няколко етапа, в нарушение на заповедта на природната забележителност забраняваща строителството. Те вече не са отразени нито на картата на МОСВ, нито на тази на МРРБ. В миналото част от тях са били включени в природната забележителност, но постфактум след застрояването им, са били изключени от нея през 2016 г. 

Същевременно в голяма част от включените в специализираната карта на дюните територия, с обща площ от 388 декара, констатирахме на няколко места засипване на дюни с цел изграждане на пътища и терени за къмпинг.

Разчистване на дюнна растителност и поставяне на преместваеми обекти и каравани върху дюните, включително и в природната забележителност.
В картираната като дюни територия от МРРБ, както и в природната забележителност има разположени поне няколко къмпинга с различно ниво на урбанизация.

В тях на площ от няколко десетки декара е извършено както разчистване на дюнна растителност, така и поставяне на най-различни преместваеми обекти и каравани върху сивите дюни, включително и върху тези в защитената местност, която се води изключителна държавна собственост.

Както споменахме тази дюни са както в защитената зона от Директивата за местообитанията “Плаж Градина - Златна Рибка”, така и в създадената през 1984 природна забележителност създадена специално за тяхното опазване. За съжаление няма кой да приложи тази защита. Повечето от дюните са били приватизирани, застроени или засипани, а държавната плажна ивица е отдадена като плаж на концесия, където дюните също се разчистват за да има повече активна търговска площ.

В още по-лошо състояние са над 70 декара бели и сиви дюни в посока към Черноморец, картирани от МОСВ през 2012, които въобще не са отразени в специализираната карта на МРРБ.

Подкрепете работата ни с дарение.
 

Снимки: Постройки върху терени, заети някога от дюни

Фотограф: Вера Стаевска

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари