“Зелени закони”: Нито една от дюните на Иракли и Вая не са отразени в специализираната карта на дюните на МРРБ

снимка на Стефан Аврамов

Нито една от наличните бели дюни на съседните плажовете Иракли и Вая не е отразена в кадастъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), установи проверка на “Зелени закони”. Двата плажа формират един общ комплекс, като Иракли се намира на юг от устието на река Вая, а Вая на север от устието.

Все още нямаме отговор на писмото ни до министерствата на околната среда и водите (МОСВ), на регионалното развитие и благоустройството и на туризма, както и до ресорната комисия в Народното събрание, с което питаме защо има фрапантни разминавания между картирането на дюни на МОСВ и специализираната карта на МРРБ по Черноморското ни крайбрежие.

Това лято екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в кадастъра и специализираните карти. Проверявахме терени от Ахтопол до Шабла и открихме множество дюни, които без никаква логическа причина не бяха отразени в специализираната карта на дюните на МРРБ. На практика, картирани в кадастъра се оказаха само половината от известните дюни в България.

Особено фрапантни липси констатирахме на плажовете на Иракли и Вая. И двата плажа попадат в защитената зона Емине - Иракли. Затова през 2012 г. дюните са били картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове“, с възложител Министерството на околната среда и водите. Съгласно тези проучвания на плажа Иракли има ивица от бели дюни, която започва от река Вая и стига почти до края на плажа на юг.  Тези дюни са описани в формулярите на защитената зона “Емине - Иракли”, като площта им е изчислена на 38,2 декара бели дюни. Но в специализираната карта на дюните към кадастъра не е отразено нищо от тях!

Не можем да отгатнем защо Министерството на регионалното развитие не е използвало данните за картираните дюни на Министерството на околната среда и водите.

Съгласно § 31 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) - “В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7. В 6-месечен срок след предоставянето на информацията границите на пясъчните дюни се отразяват в кадастралната карта и специализираните карти и регистри.”
ЗУЧК е приет през 2008 година и това задължение очевидно още не е изпълнено…

 

Бели дюни с пясъчна лилия на плажа Иракли.

При нашата проверка експертите ни констатираха наличие на остатъци от бели дюни и на плажа Вая. Върху тях бяха разположени преместваеми съоръжения на концесионера и бяха значително повлияни от неговото въздействие. Тези дюни са били забелязани и от екипа на МОСВ през 2012 г., но са били отразени като ембрионални дюни. Нашата проверка констатира, че една малка част от ембрионалните дюни са бели дюни. В рамките на плаж Вая те обаче са значително увредени от построени върху тях съоръжения и сгради, както установи теренната ни проверка с учени от Българската академия на науките и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

И докато за опазване и управление на белите дюни на плажа Вая е може би вече късно, то недоумение буди защо МРРБ не вижда 40 декара бели дюните на плажа Иракли?

Преди повече от месец “Зелени закони” поискаха среща от МРРБ, МОСВ и Комисията по околна среда в Парламента за да се обсъдят проблемите на отразяването на дюните в специализираната карта. Досега няма отговор от нито една от въпросните държавни институции. Ние ще продължим да настояваме за среща и ще ви държим в течение с развитието на темата.

Снимка: Александър Иванов/ Коалиция "За да остане природа в България"

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари