Вековни гори

снимка на Стефан Аврамов

3 795 000 ха от територията на България са покрити с гори. От тях само 103 000 ха, или 2,7%, са запазили структурата си на стари естествени гори без следи от човешка намеса. Преобладаващата част от тези гори се намират в защитени територии, което в голяма степен гарантира запазването им.


Същевременно по проучвания на WWF над 100 000 ха естествени гори над 100 г., които са или имат потенциал да се превърнат в стари гори, са извън защитени територии и са реално застрашени от изсичане. Важно е да се напомни, че сечта може да промени една стара гора само за няколко часа, а възстановяването ú отнема столетия.
 

Повечето от тези гори са в защитени зони по директивата за хабитатите и би трябвало да бъдат запазени завинаги като вековни гори.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари