Заменки

снимка на Стефан Аврамов

Обявяване на скандалните заменки за държавна помощ и свързаното с тях решаване на казуси като „Камчийски пясъци“, Карадере и други.

През 2002 без никакви мотиви Министерски съвет предлага промяна в Закона за горите, която дава възможност държавен горски фонд да бъде заменян с частен горски фонд. В началото на 2003 година това предложение е прието от Парламента въпреки съпротивата на няколко неправителствени организации. В края на 2003 год. е приета наредба за оценка на горските територии, която има административен характер, оценява основно горите като дървесина и няма връзка с реалната пазарна стойност на заменените терени след потенциална промяна на тяхното предназначение.

След това няколко години няма особено движение по заменките. Но с започването на надуването на имотния балон започва да изплува информация за заменени дюни по Черноморието (водени като горски фонд) с издънкови гори във вътрешността на страната (изкупувани за по 100 – 250 лева декара). Дюните освен, че са уникална природна забележителност, имат в този момент изключително висока пазарна цена – на първа линия на плажа частни терени със сходно разположение са продавани на цени до 500 лева на квадратен метър.

Таблица на направените замени на държавни гори в декари в периода 2003 - 2009 по наличната информация.

2003 г. 119,481
2004 г. 140,724
2005 г. 5 047,277
2006 г. 3 113,841
2007 г. 6 461,769
2008 г. 14 625,104
2009 г. 3 542,619
Общо: 33 050,815

Обществената реакция е много остра и медиите се пълнят с фрапантни примери за разменени хиляди декари гори във вътрешността на страната и терени по Черноморието и около планинските курорти.

Някои от най- фрапантните примери са:

 • 1364,067 декара дюни край Камчия заменени от Бета Форест ЕООД
 • 1344,763 декара дюни край Камчия заменени от Мирта Инженеринг ЕООД
 • 470,005 декара крайбрежни терени на Сребърния бряг до Балчик заменени от Ол сийз пропърти ООД
 • 578,716 декара крайбрежни терени на на Сребърния бряг до Балчик заменени от Ол сийз пропърти ООД
 • над 3000 декара държавни гори над Говедарци, Рила, с фирми свързани с Христо Ковачки

Първите две заменки водят след себе си до приватизация на закритата малко преди това защитената територия Камчийски пясъци. Закрита заради две други заменки на дюни в земеделския фонд. Повече как беше унищожена защитената местност и как дюните и бяха приватизирани на сайта на Екокоалицията "За да остане природа в България".

Повече за заменките на Ол сийз пропърти може да прочетете в разследването на Капитал.

Заменките на фирмите на Ковачки са една от потенциалните причини за дългогодишното необявяване на защитена зона Рила буфер. Обявяване на защитена зона "Рила буфер" е приоритет, както от гледна точка защита на птиците, така и от гледна точка на местообитанията на мечка и главоч. Недостатъчното покритие на Натура 2000 поради заменки в района води до заплаха от нова наказатерлна процедура на ЕК. Повече по случая - на сайта на Екокоалиция "За да остане природа в България". Особено интересна е картата на заменките! Заменените терени следват формата на бъдещите ски писти и места за хотели.

 

Възможност за замени на селскостопански земи съществуват от 1999 година с промяна в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Първоначално заменки на селскостопански земи са правени с цел комасация, но след започването на имотния бум започва масово замяна на терени с цел промяна на предназначението и застрояване. Отново основните замени са на държавни терени по Черноморското крайбрежие и около планински курорти с изоставени земеделски земи в селски райони.

След масови протести на неправителствени организации, побой на активисти от полиция през януари 2009 и сериозен интерес към проблема от Европейската Комисия заменките в горите бяха прекратени, а в селскостопанския фонд строго регулирани. Но общите икономически загуби на страната от така проведените замени е трудно да се определят, но във всички случаи надвишават сумата от няколко милиарда лева.

Щетите за природата на България също са огромни тъй като значителна част от заменените терени са в Натура 2000, представляват уникални местообитания или подслоняват множество редки видове.

На 05.09.2014 след няколко години анализи Европейската Комисия излезе с прес съобщение, че смята заменките на гори за незаконна държавна помощ и настоява за нейното събиране или България ще бъде санкционирана.
Би трябвало Комисията да излезе с решение и по въпроса за заменките с земеделски земи. 

Какво да се предприеме: 

 • Налагане на възбрана за разпоредителни сделки със заменените гори и земи като първа стъпка по процедурата по възстановяване на държавната помощ; 
 • Незабавно стартиране на процедура по възстановяване обратно в бюджета на раздадената нерегламентирана държавна помощ – чрез връщане на имот или чрез доплащане на разликата до пазарната стойност към момента на сделката;
 • Да не се чака решение на Комисията за замените с земеделски земи, а и с тях да се процедира по същия начин;
 • Да се анализират и всички заменки направени в периода 2003 - 2007 година - все пак за начало на правосъдието в България не трябва да се взема датата на влизане в Европейския съюз;
 • Възстановяване на заменената и ликвидирана защитена местност "Камчийски пясъци";
 • Обявяване на защитена зона "Рила буфер"!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари