Ядрена енергетика - Козлодуй и Белене

Строителството на нови ядрени мощности в България е нецелесъобразно както заради проблемите с безопасността и липсата на дълготрайни решения за високорадиоактивните отпадъци, така и по икономически причини.

АЕЦ "Козлодуй":

Както проектът за 7-ми блок, така и „изборът“ на „Уестинхгхауз“ са политически действия, които имат малко общо с реалните нужди на страната. След руските експерименти в Белене, сега ни се предлага друг експериментален реактор, този път – американски.

Какво да се предприеме: Правителството трябва да остави подписания меморандум с „Уестингхауз“ без развитие.

 

АЕЦ "Белене":

В момента проектът е прекратен. Руската страна е завела арбитражно дело срещу България в Париж.

Какво да се предприеме: България притежава доказателство срещу "Атомстройекспорт", което може да натежи при арбитража, но не го е представила. Необходимо е правителството спешно да изпрати това доказателство в Париж.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари