Новини

Подадохме становище към проект за нова Стратегия за горите на България

Във връзка с получена покана от Министерството на земеделието за участие в работна група по изработване на Стратегия за горите с писмо по електронна поща от 15.07.2022г., от "Зелени закони" изпратихме своето мнение към работния документ. Документът е важен на фона на покачващи се цени на дървесината и натиск за сеч в стари гори.

преглед

ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2018/2001: ДОБРО, НО НЕПЪЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

преглед

Исторически шанс за възстановяване на защитена местност "Камчийски пясъци"

България има исторически шанс отново да включи в защитена местност района на най-дългия плаж в страната - този на Камчийски пясъци. Във вторник във Варна ще заседава комисия за възстановяване на едноименната защитена местност.

преглед

405 са коментарите на ЕК към Стратегическия план за развитие на земеделието на България 2023-2027

  • Комисията има съмнения относно ефективността на така представения стратегически план по отношение на опазване на околната среда, адаптация към климатичните промени и устойчиво управление на природните ресурси;
  • Стратегическият план не адресира достатъчно добре особено острия проблем с дългосрочните прогнози за засушаване на климата в България;
преглед

Подадохме сигнал за некартирани дюни на плаж Алепу

Днес подадохме сигнал до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за некартирани дюни на плаж "Алепу". Става въпрос за имот с предстоящо строителство, за който сигнализираха граждани през изминалия уикенд. Очакваме министерството да назначи инвентаризация от експерти и при установяване на дюнна растителност - да изиска вписването на имота в официалната карта на дюните в България.

Към момента МОСВ е спряло строителните намерения, но само временно - заради липсващи екооценки за съвместимост с двете зони от "Натура 2000", в които попада имотът. 

преглед

Обсъдихме в Народното събрание облекчения за малките производители и потребители на енергия от възобновяеми източници

В продължение на инициативата на "Зелени закони", "Грийнпийс" - България и Александър Дунчев за законови промени за достъп до електропреносната мрежа на битови производители и общности, днес в Народното събрание се проведе работна среща между депутати, техни сътрудници и представители на граждански организации за обсъждане за текстове за ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
преглед

Спешно: изпрати становище в защита на вековните и крайречните гори до 14.06

В четвъртък ведомствен съвет към Министерството на земеделието е разглеждал възможността да се отменят ограниченията за сеч във вековни и крайречни гори, въведени от служебния министър на земеделието Христо Бозуков с експертната подкрепа на Изпълнителната агенция по горите под ръководството на Александър Дунчев по време на служебното правителство през май 2021г. Съветът е съставен предимно от служители на министерството и представители на дърводобивната гилдия и до момента

преглед

Наръчник с добри практики за управление на водите в земеделското стопанство

Публикуван е Наръчникът за добри практики за управление на водите в земеделското стопанство, който беше изготвен по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария" подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

преглед

Проектите на правителството няма да се обжалват на втора инстанция - Четворната коалиция запази поправката "ГЕРБ"

Обещание за връщане на втората инстанция за обжалване на правителствени проекти през 2024г. е празно обещание - дотогава много природа може да бъде унищожена с непрозрачни строителни поръчки, а през 2024г. мнозинството - което и да е то - спокойно може да приеме още една поправка в закона - така че датата да стане 2026г. Реално правителството запази поправката "ГЕРБ" от 2017г - в България няма да има втора инстанция.

преглед

Ключово гласуване в парламента относно достъпа до правосъдие: Ще изпълнят ли новите управляващи заявката за промяна?

Новите управляващи са на крачка да направят грешна стъпка относно достъпа до правосъдие, което винаги е декларирано като основен приоритет. Тази седмица предстои в Народното събрание да се гласува на второ четене изменение на Закона за опазване на околната среда. Очакваше се с това изменение да се възстанови достъпът до втора съдебна инстанция по делата за оценка за въздействие върху околната среда и екологична оценка на т.нар. “обекти от национално значение”. Този достъп бе премахнат през 2017 г. с мотив да не се бави реализирането на големи инфраструктурни обекти.

преглед

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и Александър Дунчев продължават работата за подобряване на енергийното законодателство

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и депутатът Александър Дунчев от ПП "Продължаваме промяната" подготвяме предложения за подобряване на Закона за енергетиката (ЗЕ). Те са насочени към сигурността на битовите потребители и бизнеса, защото затягането на контрола, включително завишените санкции и глоби, ще намалят ентусиазма на желаещите да манипулират енергийния пазар. 

преглед

Александър Дунчев подкрепи със законопроект становищата на "Зелени закони" и "Грийнпийс" за допълнение на ЗЕВИ

Преди няколко дни от "Зелени закони" разработихме заедно с депутата Александър Дунчев ("Продължаваме промяната") законови предложения, въз основа становищата и предложенията на нашия екип и колегите от "Грийнпийс", подадени преди месец към предложения на управляващата формация за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Предложенията доразвиват законопроекта на група депутати от "Продължаваме промяната" и стъпват на вече подаденото

преглед

Заключителна работна среща по проект „Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в Бъгария”

В следобеда на 14 май (събота) в Дом на учения, гр. София се състоя заключителната работна среща на мрежата от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

преглед

Зелени закони настоява новото правителство да защити заявката си за опазване на природата и незабавно да спре застрояването край Синеморец

Инициативата “Зелени закони” настоява правителството да прекрати застрояването на едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие - местността Поляните край Синеморец. “Зелени закони” внесе във вторник искане до министъра на околната среда и водите Борислав Сандов да наложи принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на новите строителни дейности в имот в границите на Природен парк Странджа на северния бряг край Синеморец над плажа “Велека”.

преглед

Екоминистерството ще реши дали да включи нови местообитания в защитена зона “Ниска Рила”

По предложение на Националния природонаучен музей (НПНМ) и инициативата “Зелени закони”, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще реши в четвъртък дали да включи нови местообитания в защитена зона “Ниска Рила”. Границите на самата зона няма да бъдат променяни, но в нея ще бъдат включени местообитанията на всички срещащи се защитени видове. По този начин ще бъде поправен пропуск от преди четири години, когато, в противоречие с европейска директива, защитена зона бе обявена само за два от срещащите се видове - кафява мечка и рибата главоч.

преглед

Законът за ВЕИ: Проблемите за битовите производители остават, проблемите пред стопанските субекти предстоят

На 11 март в деловодството на Народното събрание от група народни представители от управляващата коалиция е внесен ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници. Претенциите на вносителите са, че чрез предлаганото въвеждане на уведомителен режим за изграждане на енергийни обекти за ВЕИ до 5 мегавата, се ускорява процесът за изграждането им, като тези обекти „биха облекчили стопанските потребители в процеса по диверсификация на енергийното си снабдяване“.

преглед

Управляващите сили трябва да спазят обещанието за правосъдна реформа и при екооценките

Изпратихме призив до всички депутати от участващите в правителството политически формации "Продължаваме промяната", "Българска социалистическа партия", "Има такъв народ" и "Демократична България". Напомняме обещанието на правителството за правосъдна реформа и промяна на порочните практики на ГЕРБ, които в контекста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) пряко означават връщане на 2-инстанционното обжалване при проблемни екооценки.

преглед

За пореден път заявихме позиция против порочни схеми на подпомагане в селското стопанство

Инициатива „Зелени закони” е подавала многократно становища в процеса на разработка на Стратегическия план за  развитие на земеделието и селските райони (РЗСР). Становищата са приложени в приложенията към публикувания на strategy.bg проект на Стратегическият план.
 

преглед

Борисовата градина: районните администрации са приели експертни становища, Столична община ще решава

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отразени гражданските становища по проекта за подробния устройствен план (ПУП) за Борисовата градина. На срещата не присъства районният кмет на Изгрев - д-р Делян Георгиев, въпреки че беше потвърдил своет

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари