Новини

снимка на Иван Радев

В сряда преди заседанието на Министерски съвет, ще се състои протест за опазването на българското Черноморие, и по-конкретно на най-големия комплекс дюни - Камчийски пясъци. Още обявяването на протеста накара правителството да се размърда.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират протест в защита на Камчийски пясъци. По незаконен начин Министерството на околната среда и водите премахна изричната забрана за застрояване на най-големия комплекс дюни в България.

снимка на Вера Стаевска

Множество проблеми в последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) откриха анализите на "Зелени закони".

снимка на Тома Белев

През миналата седмица парламентът прие закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Той беше последен шанс да се премахнат текстове в действащият закон, които нарушават Орхуската конвенция, заради което България е заплашена с безпрецедентно за държава членка на ЕС отнемане на правата по Конвенцията през 2021г.

снимка на Петко Ковачев
  • Месец и половина след консултациите, МС не дава информация кои предложения са приети и кои - отхвърлени. В същото време текат преговори с Европейската комисия върху неясно какъв текст;
снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и Инициативата “Зелени закони” изп

снимка на Иван Радев
Тази седмица в Държавен вестник е обнародвана заповедта за обявяване на защитена зона “Камчия”. Заповедта, която е окончателна и не подлежи на обжалване, не съдържа изрична забрана за застрояване на имотите от най-големия комплекс дюни, заменени по времето на правителството на Сергей Станишев в рамките на скандалните заменки в стил “кон за кокошка”. Начинът, по който тази забрана е отпаднала, е изключително скандален. Това става чрез незаконна и тайна подмяна на файл, представен на обществено обсъждане.
снимка на Иван Радев

Правителството "Борисов-3" имаше четири години да се погрижи за българската природа.

снимка на Бояна Василева

Сезонната паша на домашни животни се субсидира само в националните паркове, не и извън тях в подходящите за това местообитания;

снимка на Петко Ковачев

Какво да очакваме в енергетиката на България през 2021г.? Ставащият все по-невъзможен парадокс – едновременно да запазим сегашната енергетика и да вземаме пари от ЕС за бъдещата такава, все пак може да се пропука сериозно и да станем свидетели на сигнали за необратимо и смислено присъединяване към общоевропейския „Зелен преход“, ако се случат няколко неща:

снимка на Иван Радев

Граждани, сред които и представител на “Зелени закони”, участваха в понеделник в среща в Министерството на околната среда и водите и поискаха да спре застрояването край Синеморец. 

снимка на Иван Радев

Нито зимата, нито пандемията спират застрояването на едни от последните диви

снимка на Иван Радев

Тази пролет над 1100 души казахме, че не искаме крайбрежието на община Царево

снимка на Антоанета Йотова

● Политиката за реагиране на промени в климата продължава да е обект на внимание в международен и европейски план, но не така е в България.

снимка на Иван Радев

Точно година преди година, на 20 ноември 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обяви, че държавата ще си търси 80 милиона лева за 103 от от общо 132 скандални заменки на гори от периода 2007-2009 г.

снимка на Вера Стаевска

Днес от "Зелени закони" подадохме своето становище по обществената окнсултация за правителствения проект на План за възстановяване от кризата поради COVID-19[1]

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари