Национална програма за изкупуване на приоритетни земи и гори, местообитания на редки видове

снимка на Стефан Аврамов

Природните местообитания в частни земи и гори са подложени на засилен натиск. Винаги възникват сериозни проблеми когато собствениците на частни гори и земи бъдат значително ограничавани, ако на тяхна територия има находища на редки видове. В цял свят има програми за изкупуване от НПО или държавата на територии с ценно биоразнообразие, които впоследствие се поставят под режим на реална защита. Този метод съчетава запазването на интересите на частния собственик и на обществото.

Коментари

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Има отделни примери(етоедин https://www.youtube.com/watch?v=MBATdWIYVHI). Как на политическо ниво трябва да се улеснят? Държавата финансиранене мисля, че ще даде...

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

Частни терени се изкупуват в цял свят! Особено активни са в САЩ.
Важното е да има ясни много подробно разписани природозащитни и финансови приоритети и програмата да бъде напълно прозрачна и икономически ефективна!
Мисля, че в една или друга степен такова изкупуване би могло да се подпомогне и от Европейските фондове.

снимка на Вера Стаевска
Вера Стаевска

Не би ли трябвало законовите правила за ползването на различни видове земи и за защитата на определени местообитания да са достатъчна защита, независимо чия е собствеността на земята? Значи ли това, че спираме да искаме ефективно управление на друга земя, освен на тази, която е държавна собственост?

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

Практиката показва, че ако за опазването на дадена територия се налага да бъдат въведени значителни стопански ограничения - например забрана за всякакви стопански дейности, то икономически най- ефективния начин това да стане е тази територия да бъде еднократно закупена и впоследствие управлявана единствено с цел опазването на нейната природа.
Налагането на значителни ограничения на частни собственици не е справедливо, поражда значителна съпротива и крие рискове от отхвърляне в дългосрочен период. Частниците биха могли да бъдат компенсирани със субсидии за това, че не унищожават биоразнообразието си. Но ако ограниченията са твърде много, то размера на субсидиите за няколко години само става съизмерим със стойността на еднократното закупуване на въпросните територии.

Естествено във всичко трябва да се търси здравия смисъл и баланс. Парите са винаги в недостиг и реално биха могли да бъдат изкупени само най- приоритетни терени с изключително високо биоразнообразие и необходимост от строги органичения или активно управление. Всички останали площи ще се управляват на практика както досега или ще се подпомагат със субсидии.


 

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

http://www.wildlifeextra.com/go/news/Dorset-land-purchase.html#cr

Горе може да се види един пресен случай от Великобритания.

снимка на Vera Petkantchin
Vera Petkantchin

А дали някога някоя партия в България ще предложи вариант "общностно изкупуване на земи", което го има в Шотлания след поземлената им реформа?http://www.theguardian.com/uk/2012/jun/29/scotland-resurrects-boost-comm...Или тук при нас ще е по-скоро нож с две остриета, ако се даде такава възможност?

снимка на Стефан Аврамов
Стефан Аврамов

Може да присъствате на дебата и да питате. 

Иначе в миналото и в България преди 1944 година е имало такива традиции на изкупуване на частни земи от държавата или общините. На много места местните общности по селата са заделяли част от земите си и са ги дарявали на селото или са изкупували общо земи за да формират пасище, на което са пасли общите им стада.

Имаме и случаи на такива земи -  едно село в Сливенско, където хората са формирали общ парцел преди 100 години за да си направят общо пасище, сега след връщането на земята, общината е продала това общинско пасище и сега там има субсидирана частна прасковена градина, а хората няма къде да си пасат животните....

Рано или късно ще се започне изкупуване на важни за обществото терени. А как точно ще стане това и дали ще има злоупотреби в този процес зависи от всички нас!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари