Прилагане на съществуващото законодателство

снимка на Стефан Аврамов

България има едно от най-доброто европейско природозащитно законодателство. Ние нямаме нужда от негови значителни промени. Имаме нужда от политическо желание за неговото адекватно приложение!

Всяка година стотици диви кози биват незаконно отстрелвани в трита ни Национални парка!
Всяка зима се стреля по световно застрашените червеногуши и малки белочели гъски около езерата Шабла и Дуранкулак!
Планове за застрояване на защитени зони се приемат без нужните екологични оценки или те са просто формални без да оценяват реално тяхната природа и щетите от бетона!
Не е рядкост експерти на МОСВ и РИОСВ, които защитават държавния и обществен интерес, да бъдат уволнявани и замествани с "верни партийни" кадри.

Има нужда от бракониерството да бъде изкоренено от Националните ни паркове и влажните ни зони покрай морето, незаконните строежи в защитените територии и зони да бъдат разрушени и механизмите за екологични оценки да функционират адекватно, а не да обслужват бизнес интереси.

Има нужда служителите на МОСВ и ИАГ да могат да се посветят на благородната си работа, а не да бъдат уволнявани заради отстояване на държавническия интерес! Обществото им нужда от експерти, а не от партийни парашутисти, сменящи се през няколко години!

Коментари

снимка на Станислава Копаранова
Станислава Копа...

Могат да се добавят и повсеместните и постоянни проблеми с природонесъобразни сечи - често напълно законни.Това са например голи сечи, на вековни гори, във вододайни зони, в предпазващи от ветрове и ерозия пояси, в богати на биоразнообразие зони, в зони от НАТУРА 2000...Причините са разнообразни - от добив на дървен материал, през разчистване за строежи, до причини за заличаване на защитени зони чрез унищожаване на предмета на опазването им. Може да са маскирани като санитарни сечи или подготовка за залесяване; или просто да са си такива, но недобре извършени.Последствията ги виждаме късно - наводнения, свлачища; унищожени хабитати и отцепени миграционни маршрути; стари гори, които вече съществуват само на хартия. Те се отразяват често и на самите секачи - унищожена от наводнения реколта на местните, които са жертвали някоя крайречна гора за една зима огрев; или пък унищожена природна красота около хотел, който именно заради нея е бил построен там - и я е съсипал с построяването си.Според мен има нужда от засилен експертен контрол над ползването на природата (предварителен, а не в последствие), наистина работеща прозрачност и възможност за граждански контрол - залегнали в самите закони заедно с приоритизиране на прилагането им.И естествено, воля контролните и управляващи горите органи да имат за цел опазването им - а не, както се случва сега, безотговорните секачи да контролират сами себе си.Малко от случаите, за да не говоря на голо - не за всички мога да намеря линкове, не за всички съм чула, всеки зане за различни... тазгодишни:Габрово: http://bit.ly/1hrmzTsКартала във Велико ТърновоЗЗ "Батова" и Лимана; РилаПрелялата Огоста, прелялата Велека по подобни причини; сечи в Добричко, Своге, Смолянско, Ракитово, в Девинско е имало цяла вековна гора, която вече не съществува...Нужно ли е да чакаме и да се изсекат горите, които "пречат" на известни вече апетити за застрояване, "облагородяване" и "туризъм" в Рила, Пирин и Странджа, голяма част от проекта за Карадере е върху гори... 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари