Изграждане на "ОТКРИТА" администрация

Изграждането на „ОТКРИТА” администрация, ангажирана в съдействие и подкрепа към усилията и търсето на решения за проблемите на малките и средни прозиводители ще гарантира осъществяването на успешна земеделска политика и развитие.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари