Новини

снимка на Иван Радев

Инициативата "Зелени закони" изпрати отворено писмо до министъра на околната среда Емил Димитров с поредно искане за среща. От скорошна изява на министър Димитров, установихме, че той явно не е прочел нито едно от писмата с наши предложения за решаване на казуса със заменените дюни и гори в района на Камчийски пясъци.

снимка на Вера Стаевска

 От 2014 г. насам инициативата „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите енергетика, климат, устройство на територията, развитие на селските райони, биоразнообразие и гори.

снимка на Петко Ковачев

Във връзка с предизборната кампания от "Зелени закони" продължаваме да систематизираме приоритетите си, които настояваме да видим като предизборни обещания от политическите партии, кандидатстващи за народно представителство в 45 Народно събрание. В тема "енергетика" предлагаме механизъм за структуриране и управление на Фонда за справедлив енергиен преход.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират днес протест против унищожаването на природата по Черноморието заради неспазени обещания и куп нарушения.

снимка на Бояна Василева

Предложение за политически действия във водния сектор в земеделието

снимка на Иван Радев

Заменките на гори и земи на принципа “кон за кокошка” са едно от най-сканда

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират нов национален протест против унищожаването на природата по Черноморието заради неспазени обещания и куп нарушения. 

Продължаваме да настояваме за:
 

снимка на Антоанета Йотова

● Един повтарящ се извод в анализи на инициативата „Зелени закони“ през 2020 г. е, че в България политиката за реагиране на промени в климата не е в дневния ред на обществото.

● Данни от наблюденията и резултати от изследвания свидетелстват за все повече неблагоприятни ефекти и увеличаващи се рискове от тези промени у нас.

снимка на Иван Радев

Десетки граждани се събраха в сряда в София преди заседанието на Министерски съвет, за да поискат опазване на най-големия комплекс от дюни в България - Камчийски пясъци и защита на незастроените кътчета по българското Черноморие.

снимка на Вера Стаевска

Експертите на "Зелени закони" разработиха подробен анализ на казуса (виж тук), който нашумя през декември 2020г.

снимка на Иван Радев

В сряда преди заседанието на Министерски съвет, ще се състои протест за опазването на българското Черноморие, и по-конкретно на най-големия комплекс дюни - Камчийски пясъци. Още обявяването на протеста накара правителството да се размърда.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и инициативата “Зелени закони” организират протест в защита на Камчийски пясъци. По незаконен начин Министерството на околната среда и водите премахна изричната забрана за застрояване на най-големия комплекс дюни в България.

снимка на Вера Стаевска

Множество проблеми в последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) откриха анализите на "Зелени закони".

снимка на Тома Белев

През миналата седмица парламентът прие закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Той беше последен шанс да се премахнат текстове в действащият закон, които нарушават Орхуската конвенция, заради което България е заплашена с безпрецедентно за държава членка на ЕС отнемане на правата по Конвенцията през 2021г.

снимка на Петко Ковачев
  • Месец и половина след консултациите, МС не дава информация кои предложения са приети и кои - отхвърлени. В същото време текат преговори с Европейската комисия върху неясно какъв текст;
снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” и Инициативата “Зелени закони” изп

снимка на Иван Радев
Тази седмица в Държавен вестник е обнародвана заповедта за обявяване на защитена зона “Камчия”. Заповедта, която е окончателна и не подлежи на обжалване, не съдържа изрична забрана за застрояване на имотите от най-големия комплекс дюни, заменени по времето на правителството на Сергей Станишев в рамките на скандалните заменки в стил “кон за кокошка”. Начинът, по който тази забрана е отпаднала, е изключително скандален. Това става чрез незаконна и тайна подмяна на файл, представен на обществено обсъждане.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари