Новини

Обжалваме фотоволтаичен парк край Бургас

Вчера подадохме онлайн, а днес внесохме и в МОСВ жалба срещу становище на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, позволяващо фотоволтаичен парк с очаквано въздействие върху три защитени зони от "Натура 2000" - „Емине“ и “Атанасовско езеро“, обявени по Директивата за птиците на ЕС и „Айтоска планина“, обявена по Директивата за местообитанията.

преглед

Какво предлага „Зелени закони“ в законодателството за енергетиката и климата?

48-то Народно събрание се очертава като поредното, което няма да изкара пълен мандат. Това се вижда и от многобройните предложения за законодателни промени, чиято основна цел е да подкрепят очертаващата се нова предизборна кампания. От „Зелени закони“ сме длъжни да припомним на народните представители, че енергетиката е една от областите, в която се нуждаем от сериозни законодателни промени, които да интегрират всички настоящи и бъдещи (в процес на подготовка) енергийни правила, резултат от „зелената сделка“ и „енергийния преход“.

преглед

Отново некачествена документация за Плана за земеделие и селски райони 2023-2027

След множество становища и обзори на проблемите в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027г., днес изпратихме общо обзорно становище за проблемите в доклада по екологичната му оценка (публик

преглед

Утре обсъждат доклада за ЕО на НПВУ

"Зелени закони"напомняме на всички заинтрересувани,, че срещата за обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ЕО) на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022 г.) ще се проведе утре - на 21.10.2022 г. (петък) от 10:00 до 12:00 часа в Залата на БАН „Проф. Марин Дринов“ (Централно управление), София 1000, ул. „15 ноември” № 1.

преглед

След удължен срок - същият безсмислен проект за Дългосрочна стратегия за климата

След като от "Зелени закони" през септември възразихме срещу незаконно краткия срок за обществената консултация за климатичната стратегия до 2050г. (ДССИК-2050), тя беше удължена с месец под името "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

преглед

Становище за проект за Закон за биологичното разнообразие на служебното правителство

Писмено становище на Сдружение за изследователски практики за общественото обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Уважаема г-жо Министър,


Изграждането на добре функционираща мрежа Натура 2000 е невъзможно без изграждане на адекватна мрежа от органи за нейното управление. Това минава през тяхното законово формулиране, назначаване на специализиран щат и финансиране.

преглед

Изпрати становище за запазване на зелените площи в София и големите градове

Сериозна опасност е надвиснала над зелените площи в София и в другите големи градове. Инициативата "Зелени закони" призовава гражданите да изпращат становища, за да спрат възможността за застрояване на хиляди декари в паркове и междублокови пространства.
преглед

ГАЗ ГЛАВА ЗАТРИВА

Тази леко изменена народна мъдрост се отнася с пълна сила за Европейския съюз.

преглед

Енергийната криза и неадекватните реакции на служебния кабинет водят до нарушаване на екологичното законодателство при сечите в горите

  • въглищата от Донбаския въглищен басейн, природен газ и все по-скъпите пелети започнаха да се заместват с обла дървесина от роден произход
  • страх в гражданите се насажда от служебния кабинет, повтарящ  често думите „криза“, „хаос“, „отопление“  и „горива“
  • отменени са инструкции на редовното МОСВ за задължителни законови оценки преди разрешение за сеч
преглед

Почвата и храната - и новият Стратегически план за земеделието

  • Биоразнообразието под и над повърхността е жизнено важно за съществуването на здрави почви
  • Връзката храна – почва е пряка и правопропорционална
  • 85% от почвите в България са засегнати от ерозия
  • Земеползването за селското стопанство заема 47.1% от земите на България
  • 80% от земеделските почви в Европа съдържат пестициди, за България няма конкретни числа
преглед

"Зелени закони" поискахме спазване на срока за консултации и оценка на Стратегията за климата

Днес от "Зелени закони" внесохме в Министерския съвет и в Министерството на околната среда и водите писмо с искане за удължаване срока на обществените консултации за проекта на "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България" и за екологична оценка на този проект.

Ето и пълният текст на писмото:

преглед

Александър Дунчев е внесъл в парламента законопроекта срещу заменките

Една от ключовите теми на "Зелени закони" е развалянето на горските заменки и обезщетяването на държавата за "подаръците" към избрани фирми. Още миналата година обсъдихме с Александър Дунчев - тогава директор на Изпълнителната агенция по горите - възможни законови промени и подготвихме чернова на законови текстове.

преглед

Подадохме становище към проект за нова Стратегия за горите на България

Във връзка с получена покана от Министерството на земеделието за участие в работна група по изработване на Стратегия за горите с писмо по електронна поща от 15.07.2022г., от "Зелени закони" изпратихме своето мнение към работния документ. Документът е важен на фона на покачващи се цени на дървесината и натиск за сеч в стари гори.

преглед

ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2018/2001: ДОБРО, НО НЕПЪЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

преглед

Исторически шанс за възстановяване на защитена местност "Камчийски пясъци"

България има исторически шанс отново да включи в защитена местност района на най-дългия плаж в страната - този на Камчийски пясъци. Във вторник във Варна ще заседава комисия за възстановяване на едноименната защитена местност.

преглед

405 са коментарите на ЕК към Стратегическия план за развитие на земеделието на България 2023-2027

  • Комисията има съмнения относно ефективността на така представения стратегически план по отношение на опазване на околната среда, адаптация към климатичните промени и устойчиво управление на природните ресурси;
  • Стратегическият план не адресира достатъчно добре особено острия проблем с дългосрочните прогнози за засушаване на климата в България;
преглед

Подадохме сигнал за некартирани дюни на плаж Алепу

Днес подадохме сигнал до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за некартирани дюни на плаж "Алепу". Става въпрос за имот с предстоящо строителство, за който сигнализираха граждани през изминалия уикенд. Очакваме министерството да назначи инвентаризация от експерти и при установяване на дюнна растителност - да изиска вписването на имота в официалната карта на дюните в България.

Към момента МОСВ е спряло строителните намерения, но само временно - заради липсващи екооценки за съвместимост с двете зони от "Натура 2000", в които попада имотът. 

преглед

Обсъдихме в Народното събрание облекчения за малките производители и потребители на енергия от възобновяеми източници

В продължение на инициативата на "Зелени закони", "Грийнпийс" - България и Александър Дунчев за законови промени за достъп до електропреносната мрежа на битови производители и общности, днес в Народното събрание се проведе работна среща между депутати, техни сътрудници и представители на граждански организации за обсъждане за текстове за ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
преглед

Спешно: изпрати становище в защита на вековните и крайречните гори до 14.06

В четвъртък ведомствен съвет към Министерството на земеделието е разглеждал възможността да се отменят ограниченията за сеч във вековни и крайречни гори, въведени от служебния министър на земеделието Христо Бозуков с експертната подкрепа на Изпълнителната агенция по горите под ръководството на Александър Дунчев по време на служебното правителство през май 2021г. Съветът е съставен предимно от служители на министерството и представители на дърводобивната гилдия и до момента

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари