Новини

снимка на Вера Стаевска

Обещание за връщане на втората инстанция за обжалване на правителствени проекти през 2024г. е празно обещание - дотогава много природа може да бъде унищожена с непрозрачни строителни поръчки, а през 2024г. мнозинството - което и да е то - спокойно може да приеме още една поправка в закона - така че датата да стане 2026г.

снимка на Иван Радев

Новите управляващи са на крачка да направят грешна стъпка относно достъпа до правосъдие, което винаги е декларирано като основен приоритет. Тази седмица предстои в Народното събрание да се гласува на второ четене изменение на Закона за опазване на околната среда.

снимка на Петко Ковачев

"Зелени закони", "Грийнпийс - България" и депутатът Александър Дунчев от ПП "Продължаваме промяната" подготвяме предложения за подобряване на Закона за енергетиката (ЗЕ). Те са насочени към сигурността на битовите потребители и бизнеса, защото затягането на контрола, включително завишените санкции и глоби, ще намалят ентусиазма на желаещите да манипулират енергийния пазар. 

снимка на Петко Ковачев

Преди няколко дни от "Зелени закони" разработихме заедно с депутата Александър Дунчев ("Продължаваме промяната") законови предложения, въз основа становищата и предложенията на нашия екип и колегите от "Грийнпийс", подадени преди месец към предложения на управляващата формация за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  Предложенията доразвиват законопрое

снимка на Бояна Василева

В следобеда на 14 май (събота) в Дом на учения, гр. София се състоя заключителната работна среща на мрежата от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България подкрепено чрез грант от Институт Отворено общество – Фондация София (OSIS).

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” настоява правителството да прекрати застрояването на едно от последните незастроени кътчета по българското Черноморие - местността Поляните край Синеморец.

снимка на Иван Радев

По предложение на Националния природонаучен музей (НПНМ) и инициативата “Зелени закони”, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще реши в четвъртък дали да включи нови местообитания в защитена зона “Ниска Рила”. Границите на самата зона няма да бъдат променяни, но в нея ще бъдат включени местообитанията на всички срещащи се защитени видове.

снимка на Петко Ковачев

На 11 март в деловодството на Народното събрание от група народни представители от управляващата коалиция е внесен ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници.

снимка на Вера Стаевска

Изпратихме призив до всички депутати от участващите в правителството политически формации "Продължаваме промяната", "Българска социалистическа партия", "Има такъв народ" и "Демократична България".

снимка на Бояна Василева

Инициатива „Зелени закони” е подавала многократно становища в процеса на разработка на Стратегическия план за  развитие на земеделието и селските райони (РЗСР). Становищата са приложени в приложенията към публикувания на strategy.bg проект на Стратегическият план.
 

снимка на Бояна Василева

На 30 март инициатива Зелени закони и Марта Георгиева (общински съветник от ДБ) организирахме среща с районните кметове на Средец - Трайчо Трайков и на Лозенец - Константин Павлов, на която обсъдихме как са отра

снимка на Вера Стаевска

Съдбата на общия устройствен план на община Царево (ОУП) остава в ръцете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде

снимка на Иван Радев

В писмо до инициативата “Зелени закони” и Асоциацията на парковете в България, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов обявява, че приема за целесъобразно предложението ни за възстановяване на защитената местност "Камчийски пясъци" и започва стъпки в тази посока.

снимка на Вера Стаевска

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки.

снимка на Петко Ковачев
  • Първият проблем е в намаления състав на самата комисия. Това противоречи на първоначалните идеи за засилване на контролните функции на комисията. С намален състав се редуцират оперативните възможности на КЕВР да реагира на повишените очаквания към нея в посока засилване контрола за законност на пазарите на електроенергия и природен газ.
снимка на Бояна Василева

На 12 март се състоя срещата-дебат със земеделски производители от община Шабла. Темата на срещата беше управление на водите при малки и средни земеделски стопанства- как да се справим с климатичните предизвикателства.

снимка на Николай Найденов

За да се отговори на този въпрос, освен на интуицията ни и чувството за естетика, което ни дава сигнал „вече достатъчно много е поел“,  може да се стъпи на действаща плановата основа – кадастрална карта (КК), план за регулация (ПР), 3-дневна разходка из февруарско пустите улици на селцето, разговор с жителите и малко изчисления.

снимка на Иван Радев

Коалиция “За да остане природа в България” се обръща към народните представители в 47-то Народно събрание да подкрепят промените в закона за околната среда, които гарантират правото на достъп до правосъдие чрез възможност за съдебно производство на две инстанции.

снимка на Бояна Василева

На 19 февруари в с. Орешник, Тополовград се състоя първата от двете срещи-дебати с местната общност на тема „Общите чешми на с.

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще се забави неопределено време. Това стана ясно по време на дискусия, организирана в понеделник в София от “Зелени закони”.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари