Новини

снимка на Стефан Аврамов

Екипът на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие. Целта беше да установим колко от съществуващите дюни са описани като такива и отразени в Кадастъра и специализираните карти.

снимка на Антоанета Йотова

В очакване на първата за последните месеци среща на живо на лидерите на ЕС на 17 юли, където Многогодишната финансова рамка ще бъде обсъдена, от "Зелени закони" напомняме, че финансирането на мерки за адаптация към климатичните промени е сред приоритетите на Европейската зелена сделка за периода 2021-2027. В актуалния си анализ (

снимка на Бояна Василева

Климатичните промени слагат своя отпечатък върху земеделието и животновъдството по различни начини. Промените в температурите, в количеството и периода на валежите и екстремните прояви на климата намаляват или унищожават реколтите, появяват се болести по растенията и животните.

снимка на Петко Ковачев

В скоростна процедура, траяла само 20 дни от датата на внасянето, Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката *https://parliament.bg/bg/bills/ID/157455), които ще окажат значително въздействие върху сектора, а и върху всички нас като потребители на електро- и топлоенергия.

снимка на Иван Радев

Няколко квадратни километри с дюни от Резово до Дуранкулак не са нанесени на

снимка на Тома Белев

Решението на Конституционния съд от понеделник защитава всички видове дюни и в същото време регламентира дивото къмпингуване като законна некомерсиална дейност. От изпълнителната власт зависи да осигури места за свободно къмпингуване, както и да предприеме стъпки за реално опазване на всички дюни.

снимка на Антоанета Йотова

Екстремни прояви на времето в региона и в България – нетипични за сезона температури, силни ветрове, градушки, наводнения, напомнят за променящия се климат на планетата и необходимостта от действия за реагиране на климатичните промени.

снимка на Тома Белев

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) опитва тайно да извади 13 декара от Натура 2000, в полза на скандално застрояване над курорта “Свети Влас”. Съвместно разследване на “Зелени закони” и “Биволъ”, разкри схема, при която: 

снимка на Стефан Аврамов

Парламентарната комисия по околна среда разгледа в четвъртък предложените от Министерски съвет промени в Закона за биологичното разнообразие. След сага, продължила повече от година, някои от най-спорните текстове предложения на МОСВ бяха оттеглени от министър Емил Димитров и законопроектът бе придвижен към Парламента. 

снимка на Петко Ковачев

Според мотивите към внесения от Министерския съвет за обсъждане и гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ), неговата основна цел е да урегулира и хармонизира отдаването на концесии на подземни богатств

снимка на Стефан Аврамов

Както вече обявихме, Зелени Закони си поставя амбициозната цел да направи серия от анализи на българското селско стопанско законодателство и опазването на биоразнообразието в земеделските земи.

снимка на Бояна Василева

Половината от територията на България е заета от земеделска земя. За екологизиране на селското стопанство и експериментиране с цел адаптация към прогнозираните климатични промени в ПРСР 2014-2020 е предвидена мярка наречена "директни зелени плащания". 

снимка на Иван Радев

Проектът за общ устройствен план на община Царево, който предвижда мащабно застрояване по крайбрежието на Странджа, и заради който над 1100 граждани изпратиха становища, ще се преработва.

снимка на Стефан Аврамов

Тази статия е първата от поредицата ни анализ на тема опазване на биоразнообразието на пасищата и ливадите в България и селскостопанските политики и субсидии. Темата е много сложна и предизвиква от години спорове.

снимка на Петко Ковачев

Концепцията за „енергийните граждани“ (напоследък често обозначавани с английската дума prosumers, означаваща някой, който е едновременно производител и консуматор на енергия) и за „енергийните кооперативи“ набира популярност в Европа.

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” извърши анализ на 100 от 132 оценителски доклада за скандалните заменки на гори от периода 2007-2009 г., довели до заграбването за жълти стотинки на най-атрактивните държавни гори по Черноморието и планинските курорти.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари