Новини

Коалиция „Анти 40%“: историята със „защитата“ на реакторите в АЕЦ „Козлодуй“ се повтаря като още по-голям фарс

Най-лошият начин за защита на работни места и икономически просперитет е като се воюва срещу по-чистите и по-безопасни нови технологични решения

преглед

Зелени Закони визуализираха специализираната цифрова карта на дюните на МРРБ

Зелени Закони визуализираха специализираната цифрова карта на дюните, актуализирана в shape формат от МРРБ на 24.11.2022 год.

Очаквайте в най- скоро време нашия анализ по промените в нея.

Освен на нашия сайт по долу, картата може да бъде разглеждана и директно на arcgisonline на следния линк.

 

преглед

Граждани от района на Асеновград посочиха кариерите в ценни природни места като основна тема за района

22 души от Асеновград и селата Горнослав и Червен, както и експертите на „Зелени закони" Тома Белев и Стефан Аврамов, участваха в срещата ни за важните за защитата на природата теми в района. Местните жители се интересуваха най-вече от конкретни казуси, свързани с добив на инертни материали в околността.

преглед

Какво си казахме в дебата с политици „Зелените закони в 48-мо Народно събрание", 13.12.2022 г.

На 13.12.2022 се проведе дебат между граждани и политици, организиран от инициативата  „Зелени Закони“. Той даде възможност на граждани да зададат на народните си представители въпроси и да повдигнат важни за тях теми по приоритетите пред природозащитното  законодателство. В него се включиха депутатите Александър Дунчев, Николай Табаков и Цветелина Калинова Симеонова-Заркин и последният редовен министър на околната среда - Борислав Сандов. В дискусията политическите представители изказаха няколко ключови позиции:

преглед

Вековните гори отново имат нужда от Вашата защита

Днес е шансът да кажете кои Ваши любими стари гори искате да бъдат строго защитени от сечи.

преглед

Днес ще се проведе дебат между граждани и политици за Зелените закони на 48 НС

Дебат на тема “Зелените закони в 48-мото Народно събрание” ще се проведе днес (13.12.2022) от 17ч. до 19ч. в “Централен военен клуб” - бул. „Цар Освободител“ 7 гр. София с. Традиционният дебат на инициативата "Зелени закони" цели да създаде възможност за пряк диалог по приоритетите за опазване на природата между граждани и техните политически представители. Покана за участие е изпратена до всички парламентарни групи в 48 Народно събрание.

преглед

Да спасим българската гора завинаги от незаконни сечи, злоупотреби и безхаберие

Мечтаете ли българската гора завинаги да бъде спасена от незаконни сечи, злоупотреби и безхаберие, и да стане любимото Ви място за туризъм, работа и дори живот? 

Е, до 12 декември е срока за становища по Националната стратегия за управление на горите в България до 2030 г. Сега е шансът държавата да чуе Вашия глас!

преглед

След среща на природозащитни НПО с министерството и горски експерти: Защитата на старите гори ще бъде увеличена до края на 2022г.

До Нова година министерството на земеделието ще прецизира заповедта за ограничаване на сечта във вековните гори в съвместна работа с природозащитните НПО и експерти в областта на старите гори, така че да защити допълнително най-ценните стари гори в страната.

преглед

Кои са каузите за опазване на природата в района на Асеновград?

Среща с активни граждани по темите за природата от района.

„Зелени Закони“ кани активни хора от Асеновград и района на среща – дискусия. Срещата ще се проведе на 17 декември 2022 г. от 14:30 часа в Библиотеката на центъра на града – ул. „Цар Иван Асен II“ 24. Ще се запознаем и ще обсъдим с вас важните за природата теми и какво можем да направим по тях. 

преглед

Закон за устройство на територията в 48-мо Народно събрание

Законът за устройство на територията явно е важен за 48-то Народно събрание, защото за него се събраха най-голям брой проекти за изменение и допълнение.

преглед

Обжалваме незаконно приетите цели за зона „Кресна", които предрешават строеж през дефилето

От „Зелени закони" подготвяме оспорване на заповедта на служебния екоминистър за приемане на специфични цели на защитената зона поради редица процесуални и материални нарушения на закона. Решението подмени природозащитните цели за зона Кресна-Илинденци, въпреки постигнатия от съставена работна група на редовното екоминистерство консенсус на учени и природозащитници по тях.  То е взето при заседание на Националния съвет за биоразнообразието, въпреки възражения на учени, които са негови членове.

 

преглед

Завършихме проекта за закон за права на гражданите за енергия от ВЕИ

Работата по измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) за улесняване производството на енергия от ВЕИ от граждани, която от „Зелени закони“ започнахме заедно с депутата Александър Дунчев и „Грийнпийс“ през май 2022г., бе довършена през последните месеци.

преглед

„Зелени закони" внесе жалба срещу приемането на климатичната стратегия

На 21 ноември „Зелени закони“ внесохме жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу Решение № 809/21.10.2022 г. на Министерския съвет. С него МС приема Дългосрочната стратегия за справяне с изменението на климата на Република България до 2050 г.

Поискахме ВАС да отмени това решение защото:

преглед

Поискахме среща със служебния министър за опазването на вековните гори

Опазването на вековните гори е един от големите успехи на България. В тази посока първо през 2016 г. със заповед на МЗХГ бяха обявени гори във фаза на старост в 10% от горските местообитания в зоните от "Натура 2000", а през 2021г. със заповед на служебния министър на земеделието, храните и горите Христо Бозуков бяха постановени допълнителни ограничения за стопанска сеч във всички вековни гори в България. Настоящото служебно правителство заяви, че последното ограничение ще отпадне заради искания на дървопреработвателния бизнес.

преглед

Езерата и природата в Пирин и Рила се увреждат от субсидии за паша на говеда чрез мярка за финансиране “пасторализъм”

Екоминистерството предстои да реши дали да допусне отново пасторализма в националните паркове.

преглед

Първа среща с активни хора по места - Благоевград, 21 ноември

 

Българските граждани приоритизират околната среда, уви властта намира защитата ѝ за пречеща на развитието на страната. От друга страна, средствата за природата, отпуснати от ЕС, се пренасочват към инфраструктурни проекти или се отчитат формално и гражданското общество няма възможност за намеса.

преглед

Внасяме в парламента становище срещу "Закона за морските ВЕИ"

Днес внасяме в 48 Народно събрание становище срещу т.нар. "Закон за морските ВЕИ". То се отнася едновременно и за двата проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП), внесени с 1 час разлика съответно от народни представители на „Демократична България“ (Ивайло Мирчев и др.) и ГЕРБ (Делян Добрев и др.), защото двата проекта са идентични.

преглед

Обжалваме фотоволтаичен парк край Бургас

Вчера подадохме онлайн, а днес внесохме и в МОСВ жалба срещу становище на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, позволяващо фотоволтаичен парк с очаквано въздействие върху три защитени зони от "Натура 2000" - „Емине“ и “Атанасовско езеро“, обявени по Директивата за птиците на ЕС и „Айтоска планина“, обявена по Директивата за местообитанията.

преглед

Какво предлага „Зелени закони“ в законодателството за енергетиката и климата?

48-то Народно събрание се очертава като поредното, което няма да изкара пълен мандат. Това се вижда и от многобройните предложения за законодателни промени, чиято основна цел е да подкрепят очертаващата се нова предизборна кампания. От „Зелени закони“ сме длъжни да припомним на народните представители, че енергетиката е една от областите, в която се нуждаем от сериозни законодателни промени, които да интегрират всички настоящи и бъдещи (в процес на подготовка) енергийни правила, резултат от „зелената сделка“ и „енергийния преход“.

преглед

Отново некачествена документация за Плана за земеделие и селски райони 2023-2027

След множество становища и обзори на проблемите в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027г., днес изпратихме общо обзорно становище за проблемите в доклада по екологичната му оценка (публик

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари