Новини

Учебната година не трябва да започва с отпадане на климатичните промени от учебните програми

Днес от Зелени закони" подадохме следното становище против проект на Министерството на образованието и науката (МОН) за изменението на учебната програма, предвиждащ отпадане на климатичните промени” от учебния материал. Становището е адресирано до ресорния министър, както и до ресорната дирекция Политика по изменение на климата" към министерството на околната среда и водите.

преглед

Планът за преход към зелена икономика на Стара Загора не гарантира справедливост

Във връзка с публикуваните за обществено обсъждане през август проекти за планове за справедлив преход на въглищните райони (Кюстендил, Перник и Стара Загора), вчера подадохме становище към този, който е най-проблемен - за Стара Загора. Прилагаме основните си аргументи от 12-страничното експертно становище тук:

преглед

Гражданска среща: Жителите на село Шишманци срещу разширяването на кариерата за инертни материали

 
 
 

„Зелени Закони“ кани активни хора от село Шишманци и района на среща – дискусия, която ще се проведе на 16.09.2023 г. от 17:00 ч. в Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ в селото. Ще се запознаем и ще обсъдим с вас важните за природата теми и какво можем да направим по тях.

преглед

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Днес, 11.09.2023 г. от „Зелени закони“ внесохме становище във връзка със законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на Министерски съвет, публикуван за обществени консултации на 27.07.2023 г. на адрес https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7739
Публикуваме тук пълния текст на становището: 

 

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

преглед

Примерно становище за мерки срещу наводненията: до 10 септември!

От „Зелени закони“ напомняме, че до 10 септември можете да изпратите становище по проектите за планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). За ваше улеснение публикуваме тук кратък текст на становище, което може да използвате и изпратите до отговорните институции. Не забравяйте да поискате входящи номера от всички адресати!
преглед

До 10 септември е срокът за плановете за риска от наводнения

От „Зелени закони“ напомняме на всички заинтересовани, че в момента текат последните шест дни за консултации на проектите за планове за управление на риска от наводнения. Навърши се една година от примера за това колко важни са адекватните мерки за предотвратяване на такива бедствия - пострадалите села в област Карлово. Желаещите да изразят мнения относно плановете за рисковете от наводнения в различните области, могат да изпратят становища до 10 септември 2023 г.

преглед

30 септември, дебат „Зелени закони" на Природа ФЕСТ – кой е зеленият дневен ред на гражданите?

Как можем да постигнем по-добри политики за природата? Интересуват ли те гражданите? А политиците?

От 2014 г. досега от „Зелени закони“ работим за експертно наблюдение на политиките за природата и връзка и разговор между гражданите и представителите ни, за да могат тези политики да защитават интереса ни. Традиционно организираме дебати по конкретни закони и теми между политици и граждани. 10 години по-късно ви каним на среща, в която водеща дума имат гражданите, за да кажат:

преглед

Внесохме отворено писмо за спиране на субсидиите за паша в националните паркове

Заедно с партньорите ни от коалицията „За да остане природа в България” внесохме отворено писмо до министър председателя и министрите на околната среда и водите и земеделието, в което за пореден път искаме спиране на субсидиите за паша в националните паркове.

Публикуваме тук текста на писмото:

 

 

преглед

Какво става с териториалните планове за справедлив преход?

На 14 август на сайта www.strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане последните версии на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на трите въглищни региона: Стара Загора, Перник и Кюстенд

преглед

Продължава увреждането на националните паркове по мярката „Пасторализъм“

От няколко години екипът на „Зелени Закони" следи проблемите, които създава субсидирането на животновъдството в националните паркове по мярката „Пасторализъм“.

преглед

Темата с втората инстанция на жалби по ЗООС достигна 49-то Народно събрание

На 24.07.2023 г. Зелени Закони получи потвърждение от Омбудсмана за Република България относно подкрепата към изложените от нас доводи и информация по кампанията на Сдружение за изследователски практики (инициатива "Зелени закони") за достъп до обжалване на 2 иснтанции по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за големи проекти - кампания, която водихме заедно с още 33 организации и с депутатите от 47-то Народно събрание Зорница Стратиева и Александър Дунчев през 2022г. Писмото от юли 2023 г.

преглед

Държавата не изпълнява задълженията си по Закона за концесиите

Проверка на експерти на „Зелени закони“ установи редица нередности в Националния концесионен регистър, създаден в изпълнение на Закона за концесиите (ЗК). Задължение за поддържане на този регистър според чл. 191 от ЗК има Министерския съвет. В качената документация за концесиите на някои плажове по българското Черноморско крайбрежие, която се изготвя от Министерството на туризма, липсва ключова информация. Форматът, в който е дадена наличната информация, затруднява неимоверно нейното използване.

преглед

Как тихо нивите по Черноморието стават строежи... дори когато няма пари за строеж

Как лека-полека Черноморието се застроява? Схемите са много, но една от „вечните класики" е урбанизацията на земеделските земи - собствениците имат интерес не да обработват ниви и лозя, а да получат разрешение за застрояването им. Особено апетитни са терените около красивите плажове. А урбанизацията на земеделски имоти е механизъм, преодоляващ формалните защити по ЗУЧК, ЗБР и ЗЗТ на все още частично запазените околности край плажовете на Велека, Иракли, Карадере, Корал. 

преглед

Гражданска кампания убеди депутатите да защитят горите

В 23:30 ч. в последния си работен ден преди лятната ваканция 49-тото Народно събрание НЕ ПОДКРЕПИ промените в Закона за горите, въпреки първоначална заявка за скоростно приемане на текстовете на ДПС, предвиждащи повече дърва, разпределяни от кметовете на преференциални цени за домакинства по места.

преглед

Освобождаването на инициативата на гражданите да произвеждат „зелена“ електрическа енергия е от първостепенна важност за енергийния преход

Какви политики и законови промени са необходими в България, за да се осигурят навременни действия за адаптация към климатичните промени и преход към зелена енергетика със справедлив за местните общности преход?

преглед

ЗА малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете

Изпрати имейл до депутат

В 49-то Народно събрание предстои приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). На първо четене вече бе приет вариант, от който напълно отпаднаха улесненията за инсталиране на ВЕИ при домашно ползване.

Заради бюрократичните тежести, заложени в законодателството, българските домакинства не са мотивирани да бъдат енергийно активни и да инсталират малки фотоволтаични и вятърни системи на покривите на домовете си с цел задоволяване на част от нуждите си от електрическа енергия.

преглед

ПП и ЗД да оттеглят предложенията за Закона за горите, с които легитимират предизборната сеч

Призоваваме най-настоятелно Зелено движение и ПП да оттеглят предложенията си за корекции в законопроекта на ДПС за дървата за огрев (съответно

преглед

Министерство на земеделието е продавало парчета от Черно море

Част от водите на Черно море се оказаха в частни ръце
преглед

Становище против предизборно увеличаване на ползването на дървесина

Днес изпратихме становище срещу ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
49-354-01-77 на нар. представители А. Яхова
и др. Внесен на 11 юли, законопроектът е ПРИЕТ НА 14 ЮЛИ на първо четене в зала, без особени дискусии - като предвижда 2.5 пъти увеличаване на сечта за дърва за огрев, раздавани от кметовете на домакинства. 

преглед

Защитен вид ли е лалугерът в България?

Лалугерът (Spermophilus citellus) е вид включен в приложение IV на европейската директива за местообитанията,включващо видовете предмет на строга защита на територията на целия ЕС.. Видът е вписан в приложението чрез  Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и Румъния.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари