Новини

снимка на Мъгърдич Хулиян

В последно време наблюдаваме засилен интерес на законодателя към възможността да бъдат въведени нови правила, регулиращи производството и търговията с храни.

снимка на Вера Стаевска

Поглеждайки към отминалите избори за местна власт и някои безобразия, които през последните три месеца отново накараха природозащитници и обикновени граждани да излязат на улицата - например, разораване на залесени от доброволци площи в ПП Витоша без разрешение, но и без наказание, - инициативата "Зелени закони" продължава да се фокусира върху устойчивите политики за околна среда .

снимка на Вера Стаевска

В четвъртък коалиция "За да остане природа в България" организира пореден протест в опит да се спасят останалите запазени територии в парковете Рила, Пирин и Витоша - повече

снимка на Петко Ковачев

В началото на м. септември 2015 г. четирите национално признати работодателски организации1 публикуваха проектосписък с идеи за българската енергетика, претенциозно наречен „Пътната карта за неотложни промени в енергетиката“.

снимка на Мъгърдич Хулиян

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

снимка на Антоанета Йотова

С наближаване на годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 21-ва конференция на страните (СОР21, 30 ноември - 11 декември, Париж) активността и на международно, и на европейско ниво се засилва.

снимка на Вера Стаевска

По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията).

снимка на Андрей Симеонов

Директивите за птиците и за местообитанията представляват най-перспективната и успешна политика за опазване на природата в света, като в същото време осигуряват достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие.

снимка на Александър Дунчев

Коалицията "За да остане природа в България" и "Зелени закони" предупреждаваме, че с доклад от 20 октомври 2015 г. Комитетът по прилагане на Орхуската конвенция към ООН дава на България нов срок до края на годината, в който държавата да предприеме за

снимка на Антоанета Йотова

Сдружение за изследователски практики изпълнява втори проект в рамките на инициативата „Зелени закони“: „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“.

снимка на Стефан Аврамов

Преди няколко дни прес-центърът на МОСВ съобщи, че на 30.09.2015 год.

снимка на Петко Ковачев

Законодателната активност през м. септември 2015 г. в областта на енергетиката е слаба. Няма приети закони нито внесени законопроекти, които да имат пряко или косвено отношение към сектора. Министерството на енергетиката (МЕ) също не е проявило нормотворческа активност през периода.

снимка на Антоанета Йотова

В момент, когато световната политика „ври и кипи” по отношение на промените на климата - през юли папа Франциск публикува специална енциклика по темата и през септември се обърна с призив към делегатите на Генералната асамблея на ООН да заемат "много силна позиция" по изменението на климата на предстоящата през декември глобална среща на върха в Париж, а президентът на САЩ Барак Обама о

снимка на Бояна Василева

За нас е важно да знаем какво мислите за работата на Сдружение за изследователски практики (СИП), за целта създадохме анкета.

Анкетата е тук.

Благодарим Ви предварително за попълване на анкетата!

снимка на Мъгърдич Хулиян

В петък, 25 септември 2015г., се проведе третия поред Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020. В Дневния ред на програмата от МЗХ бе включена точка с изменение и допълнение на мярка „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари