Новини

Какво значат Промените в Закона за биоразнообразието

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващо защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

преглед

Проектът за ПУП Борисовата градина е пред одобрение, въпреки несъответствия с изискванията на Столична община

 Днес от 14ч е заседанието на столичния Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), насрочено да разгледа проекта за ПУП на Борисовата градина.

преглед

Становище срещу застрояване на северното Черноморие

Във връзка с още едно - освен това за Пирин - обществено обсъждане, канещо за становища по ОУП на община Шабла в коледно-новогодишния период, СИП подготви неекспертно, но категорично становище - срещу приемането на плана за застрояване на крайбрежието на общината от МОСВ.

преглед

Как така 48% от Пирин се отварят за строежи?

На 11 януари отново ше име протести в цяла България срещу решението на МС за застрояване на 48% от НП Пирин (информация за протестите по градове - 16 града засега - в края на статията). 

 

преглед

Спешна нужда от становища - За Коледа Министърът на околната среда ще разреши строежи на Пирин

Правителството се готви да подари ПИРИН за Коледа!
преглед

844 дървета маркирани за сеч в "Борисовата градина"

Утре еко-комисията към Столичния общински съвет ще разгледа маркирането за сеч в парк "Борисовата градина" (т. 8 в Дневен ред тук ).

преглед

След Калиакра, ще позволи ли правителството ЕС да осъди България и за "Рила буфер"?

На фона на влязлото в сила съдебно решение на ЕС за незаконно разрешени от България строежи в зона от Натура 2000 на Калиакра, които трябва да бъдат съборени, а местообитанията - възстановени, напомняме, че предстои България да бъде осъдена и за липсата на защитена зона "Рила буфер", която правителството ни необяснимо защо отлага от 10 години. По стечение на обстоятелствата, има проекти за бъдещи ски курорти, съвпадащи с предложената от БАН и природозащитни НПО територия на "Рила буфер".

преглед

Започваме преглед на програмите на основните кандидати за Парламентарни избори 2017

От "Зелени закони" започваме преглед на приоритетите, заявени в предизборните програми на основните сили, явяващи се на Парламентарни избори 2017 по отношение на темите на нашия мониторинг - устройство на територията, биоразнообразие и гори, енергетика, климат и селски региони. Както и през последните 2 години, целта ни е да сравняваме обещанията, заявени в програмите, с бъдещите законодателни инициативи след изборите и да можем аргументирано да настояваме за адекватни действия в съответствие с интереса на гражданите.

преглед

Какво ще се случва с гората в Борисовата градина и как да дадете мнението си?

  Кратко обобщение по повод многото въпроси за общественото обсъждане на инвентаризацията на лесопарковата част на Борисовата градина от 7 септември, цитираните в публичното пространство 30% "болни" дървета и опасения за прекомерни сечи в парка: В момента се разработва ПУП (Подробен устройствен план) на Борисовата градина, за който се опитваме да съберем обществени препоръки

преглед

Започнахме проект за общностно планиране за Борисовата градина

 От Сдружение за изследователски практики (познавате ни най-веч

преглед

Кои концесионери стоят зад закона за „вечните” концесии, който влeзe без обсъждане в парламента

С обществени пари се плаща за закон, облагодетелстващ големите концесии като ски-зона „Банско“, които държавата не разваля, въпреки дългогодишни спорове и неизплатени задължения. При проведения скоростен процес от 1 месец по придвижване към Народното събрание на новия проектозакон за „вечни“ концесии виждаме, че Възложителят на изработването на закона Министерски съвет не е организирал обществени обсъждания.

преглед

След празниците - ще има ли думата обществото за проекта за Закон за "вечните" концесии?

След като множество граждани и организации подадоха след наш призив становища срещу приемането "на тъмно" на нов Закон за концесиите (публикуван от Министерски съвет за обществена консултация на 19.04.2016г със срок за становища до 03.05.2016 - в празничен период), на 11.05.2016г отново писахме до Министерски съвет с предложение да съдейст

преглед

Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма от НПО и граждани

Утре на работна среща в Министерствоно на туризма се очаква да се дискутират регламенти за къмпингуването. На линка долу можете да видите предложенията, разработени в резултат от няколкоседмични дискусии на представители на неправителствени природозащитни сдружения, туристически организации и граждански групи - Граждани за Карадере, Къмпинг.бг, Зелени закони, Българска туристическа камара, българска фондация "Биоразнообразие", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и др.

преглед

3 май - краен срок за становища по изцяло нов Закон за концесиите

Традиционно предпразнично, възможно е неочаквано да се приеме ключов Закон за концесиите, обсъждането за който е обявено с крайна дата 3 май.

преглед

Представяме Ви последния он-лайн бюлетин на Зелени закони

В последния, 3-ти брой, на он-лайн бюлетина на Зелени закони ще намерите в 4-ри страници най-важното, което се случи за последните 4 месеца (декември 2015 г. - март 2016 г.) от проекта "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" финансиран в рамките на Програата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.

Пожелаваме Ви приятно четене!

преглед

МЛАД ФЕРМЕР ИЛИ КАК ДА НИ СТИГНАТ „КАЛИФОРНИЙЦИТЕ“ II, САГАТА ПРОДЪЛЖАВА

Дали за хубаво или не, настоящият анализ съвпадна с 2 събития, случили се в сектора през седмицата след празниците в началото на месец март. Тези събития обичайно, като повечето важни събития в държавата, преминават тихо и сравнително потайно, без да попадат в светлината на прожекторите. Така се случи и този път! Първото събитие е публикуването на Одитния доклад на Сметната палата, приет с Решение № 010 от 21.01.2016 г. (Протокол № 2) за извършен одит на изпълнение на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г.

преглед

Какво става със забраната за къмпингуване в Закона за туризма и в Закона за черноморието?

Ето какъв е до момента резултатът по въпроса дали да останат и места без хотели в България:

преглед

Повече прозрачност в енергетиката?

На сайта на Министерството на енергетиката (МЕ) тече обществено обсъждане на проект за „Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала,

преглед

Работна среща "Бъдещото на Зелени закони - а сега накъде?"

В момента се състои работна среща на екипа на проекта за бъдещото на инициативата "Зелени закони".

Накъде ще се развиваме:

преглед

Какво ни казахте на дискусията "Зелени закони - А сега накъде?"

Благодарим на всички взели участие в публична дискусия "Зелени закони - А сега накъде?", вчера (18.03.2016 г.) в СОХО.

Получихме положителна оценка, малко и важни критики и подкрепа за инициатива "Зелени закони".

 

 

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари