Новини

снимка на Вера Стаевска

Внесеното на 30.09.2015г в деловодствата на ДПП Витоша и ИАГ наше становище за проектоплана за парк Витоша можете да прочетете в прикачения документ.

снимка на Вера Стаевска

На 28 септември експертите на Зелени закони Александър Дунчев и Тома Белев представиха пред граждани предвижданията на проекта за план за управление на парк Витоша, разработван от фирма "Пролес Инженеринг" ЕООД в рамки

снимка на Андрей Симеонов

Категорично срещу ново строителство в Природен парк „Витоша” - около това мнение се обединиха представители на различни политически сили, които присъстваха на организирания в понеделник от „Зелени закони” и коалиция "За да ост

снимка на Вера Стаевска

Предлагаме ви синтезирана основа за писане на Вашето собствено становище, разработена от колегите от WWF- България - тук.

снимка на Тома Белев

Както вече съобщихме, в понеделник, 28.09.2015 г., в зала „Мати-Д” в допълнителната сграда на НДК над кино „Люмиер“ от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" организираме

снимка на Андрей Симеонов

Настоящето и бъдещето на Витоша са сред най-наболелите въпроси, които вълнуват жителите и гостите на София. Всички желаем „белият дроб” на столицата да остане непокътнат за бъдещите поколения и да бъде достъпен за всички граждани, а тези въпроси се уреждат от план за управление на природния парк, който в момента се преработва.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" изготвихме приложеното становище във връзка с общественото обсъждане на 23 септември на проект за план за управление на Национален парк "Рила". Смятаме, че зоните и режимите не отчитат приоритетите, заявени от националното обществено мнение и от мнението на местното население - а именно, че е нужна по-добра защита на горите и водите в Рила.

снимка на Вера Стаевска

В момента се разработва план за управление на Национален парк "Рила",  Образец на становище  е качен тук , разработен от Коалиция "За да остане приро

снимка на Мъгърдич Хулиян

Нов закон, нов късмет  а дано, ама надали!  От публикуването си на 15 Октомври 1999г. до момента настоящият Закон за храните е променян и допълван повече от 30 пъти. Само за периода след 2007 г.

снимка на Вера Стаевска

Днес от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане",  началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията  с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е

снимка на Андрей Симеонов

С наближаването на края на лятото на 2015 г., което, за щастие, поне досега не беше белязано от природни катаклизми в България, наближават и изборите за местна власт.

снимка на Вера Стаевска

Абсурдно кратък срок е даден за обществена консултация за изменение на цели 49 закона, сред които и на Закона за устройство на територията.

снимка на Андрей Симеонов

Само две седмици през почивния месец август бяха отпуснати за обществено обсъждане на един изключително важен документ, който ще определя как ще се усвояват част от европейските фондове в периода до 2020 година.  Става въ

снимка на Александър Дунчев

През последните месеци се проведоха редица срещи на природозащитници и институции във връзка с приетите в края на юли 2015г промени в Закона за горите, обнародвани на 7 август 2015 г.

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" внесохме негативно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева.

снимка на Петко Ковачев

В срещата, организирана от "Зелени закони" на 16 юли в Културен център "Г-8", участваха експерти от НПО, държавни и политически структури.

снимка на Вера Стаевска

В момента фирмата "Пролес Инженеринг" ООД  предлага проект за план за управление на НП Пирин, който поставя бъдещето на парка пред редица заплахи.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари