Новини

НОВА ПРОГРАМА, НОВИ ЦЕЛИ ИЛИ КАКВО РАЗЛИЧНО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВАТА ПРСР 2014-2020"

„Нова година, нов късмет“, казва народът. Със следващия програмен период за  програмата за селските райони, можем да кажем, „Нова програма, стари проблеми“ или - как ще решаваме стари проблеми с нови цели или нови мерки?

преглед

Какво се случи на втората работната среща за новата Енергийна стратегия на България?

В проведената втора работна среща за нова енергийна стратегия на България (9.02.2016) взеха участие експерти от гражданския сектор.

преглед

Преработват се плановете за Пирин и Рила - доколко ще се запазят планините след поправките?

Министерството на околната среда и водите върна за преработка проекта за НП Пирин, в проекта за НП Рила донякъде са отразени критиките на обществото, а проектът за ПП Витоша засега е без отговор

преглед

Работна среща на 9 февруари за нова Енергийна стратегия на България с хоризонт 2035-2040 г.

От „Зелени закони“  организираме работна среща на институции и експерти за необходимостта от нова енергийна стратегия на България. Дискусията ще се състои на 9 февруари (вторник) от 15.00 до 17.00 ч в „Есенс център“, ул. 6-ти септември № 37, гр. София.

преглед

Европейският Парламент подкрепи с огромно мнозинство запазването и пълното прилагане на Директивите за птиците и местообитанията

Вчера, 02.02.2016 год. с огромно мнозинство от 592 гласа "ЗА" и само 52 гласа "ПРОТИВ", евродепутатите одобриха доклад за междинния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, в който се призовава за защита на Директивите за птиците и местообитанията. Докладът беше "доклад по собствена инициатива", водена от белгийския евродепутат Mark Demesmaeker.

преглед

Отново за интегрирането на ПОС и ПИК при използване на средствата от европейските фондове

Интегрирането на политиките по околна среда (ПОС) и на политиката по изменение на климата (ПИК) при използване на средствата от европейските фондове е един от основните въпроси по тема „климат“, които следим в „Зелени закони“ (ЗЗ). На последните заседания на МС за 2015 г. са разгледани и одобрени документи, които са от значение за работата у нас по този въпрос през настоящата и следващите години, и по-точно:

преглед

Първи анализ и изводи за България от Парижкото споразумение за действия по изменение на климата след 2020 г.

Годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 12 декември 2015 г., Париж) безспорно бе най-значимото събитие през 2015 година по темата „климат“ в международен план, но има значение и за националните действия по темата. Срещата приключи с приемане на ново международно споразумение за действия след 2020 г., като за първи път в него се предвижда участие на всички близо 200 страни по тази Конвенция.

преглед

Кой представлява българските земеделски производители?

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

преглед

„Зелен лист“- нов световен стандарт за добре управлявани защитени територии

На фотографията: защитен вид в НП Рила

преглед

България в международна класация за действия за климата - лидер или по-скоро не?

Ключовото в най-широк смисъл международно събитие - годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР21, 30 ноември – 11 декември 2015 г., Париж) навлезе във втората си седмица, в края на която ще знаем дали преговорите за ново, правно обвързващо международно споразумение за действия след изтичане през 2020 г. на договореното по Протокола от Киото са приключили успешно. 

преглед

Октомври и ноември 2015 г.: законодателно снишаване за енергетиката

През месеците октомври и ноември Народното събрание (НС) не е разглеждало законопроекти в сектор „Енергетика“ и не е гласувало такива. За двата месеца Комисията по енергетика в НС е имала само едно заседание, на което е разглеждала Закона за държавния бюджет в частта му за Министерството на енергетиката.

Министерството на енергетиката (МЕ) е пуснало за обсъждане проектите на четири наредби, три от които свързани с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

преглед

Дебат "Политиките за промените в климата в България след COP21"

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се състои публичен дебат на тема "Политиките за промените в климата в България след COP21".

На дебата бяха поканени министрите, които имат отношение по изпълнение на политиките за изменениетона климата в България: министрите на околната среда и водите, земеделието и храните, енергетиката, икономиката, регионалното развитие и изп. директор на АУЕР.

преглед

БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - „ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ" В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието. Последните имат широк достъп до работните групи и не само - вземат активно участие във всички инициативи на министерството, включително и PR такива, и често заявяват позиции по категоричен и дори неприличен за МЗХ начин, ако се наложи.

преглед

РЕГУЛАЦИЯТА В СЕКТОР „ХРАНИ“ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ ИЛИ СИЛНИ ИНТЕРЕСИ

В последно време наблюдаваме засилен интерес на законодателя към възможността да бъдат въведени нови правила, регулиращи производството и търговията с храни. Двамата основни играчи в полето на потребителското здраве – Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните предприеха самостоятелни и смели инициативи насочени  към подобряване на регулаторната среда – къде в полза на потребителя, къде в полза на производителите.

преглед

Какво свършихме от "Зелени закони" от септември досега?

Поглеждайки към отминалите избори за местна власт и някои безобразия, които през последните три месеца отново накараха природозащитници и обикновени граждани да излязат на улицата - например, разораване на залесени от доброволци площи в ПП Витоша без разрешение, но и без наказание, - инициативата "Зелени закони" продължава да се фокусира върху устойчивите политики за околна среда .

преглед

Неточности в президенската реч на срещата на върха за климата

Фотограф: Stephane Mahe, Reuters

преглед

Действай за Витоша, докато има шанс

В четвъртък коалиция "За да остане природа в България" организира пореден протест в опит да се спасят останалите запазени територии в парковете Рила, Пирин и Витоша - повече тук

преглед

Пътната карта на работодателите за неотложни промени в енергетиката: хаос на идеи и практически ленинизъм

В началото на м. септември 2015 г. четирите национално признати работодателски организации1 публикуваха проектосписък с идеи за българската енергетика, претенциозно наречен „Пътната карта за неотложни промени в енергетиката“. Повод за появата на този списък беше очакването за повишаване цената на електроенергията за бизнеса от 01.07.2015 г., което беше „изместено“ под натиска на правителството за след 01.08.2015 г.

преглед

Предварителният доклад от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията оценява изключително високо природните директиви и призовава за тяхното пълно прилагане

Преди няколко дни Европейската Комисия публикува предварителния доклад  от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията.

преглед

Кой тика в ъгъла малките и средни земеделски производители?

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

Мярка 4.2 е ключова за преработвателния бизнес и прохождащия малък бизнес в отрасъл Земеделие.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари