Новини

снимка на Антоанета Йотова

След две седмици на преговори и с участието на представители от над 190 държави, на 20-тата среща на страните от Рамковата конвенция по изменение на климата (СОР-20, Лима, Перу, 1-13 декември 2014 г.) приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата.

снимка на Марта Златева

Радваме се да представим обобщена информация от работата ни по проект "Да говорим (на) открито" от септември насам. В приложените документи можете да научите за това:

- какви приоритети за околната среда прочетоха експертите на "Зелени закони" в предизборните програми на основните политически партии преди националните избори;

снимка на Тома Белев

Решение от юли 2014 г. на страните по Орхуската конвенция,публикувано на 12.10. 2014 г., отново констатира, че българският Закон за устройство на територията (ЗУТ) продължава да не дава възможност на всички граждани да участват в обсъждане на Общите устройствени планове и Подробните устройствени планове, въпреки аналогичната констатация от 2012 г.

снимка на Вера Стаевска

Социологическото изследване, представено като част от подготовката на ПУ на НП Пирин вчера - приложен документ,- показва:

снимка на Вера Стаевска

Документация по разработване на нов ПУ за НП Пирин, предоставено от изпълнителя Пролес към 26.11.2014 г.

снимка на Вера Стаевска

От "Да говорим (на) открито" подкрепяме Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" в силно тревожното й становище по проекта за нов план за управление на Национален парк Пирин.

снимка на Бояна Василева

Представяме Ви интересни презентации и публикации във връзка с управление и финансиране на дейности на територии в Натура 2000 в периода 2014-2020. Публикацията е в следствие на проведена работилница на тема: "Управление на Натура 2000" от CEEWEB for Biodiversity.

снимка на Петко Ковачев

Проектът за програмна декларация на правителството ГЕРБ-РБ-АБВ-ПФ представя една неамбициозна business-as-usual визия за развитието на българската енергетика. Напълно запазен е традиционният подход на фокусиране в големите енергийни проекти – АЕЦ, газопроводи, добив на нефт и газ. В същото време изглеждат забравени проблемите с ТЕЦ (вкл.

снимка на Вера Стаевска

Швейцарското междинно звено, координатор на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, представи електронен вариант на книжката „Гражданско общество, партньорства, мрежи“. Книжката дава информация за финансирането от програмата и представя всеки проект на една страница. На стр.

снимка на Вера Стаевска

В програмната декларация на новосформирания коалиционен кабинет липсват ключовите въпроси за околната среда в България. Вместо тях има неясни общи формулировки, зад които само може да се гадае какво имат предвид политиците.

снимка на Стефан Аврамов

На 16.10.2014 г. Европейската Комисия публикува прес съобщение, че е изпратила второ писмо до България с искане да доразвие защитените зони за защита на птиците в България.

снимка на Антоанета Йотова

След като през септември отново чухме предизборни обещания от партиите, от Зелени закони продължаваме да наблюдаваме какво се случва в реалните политически инициативи по темите климат, енергетика, биоразнообразие и гори, устройство на територията и селски райони.

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември се състоя дебатът „Биоразнообразие и устройство на територията”. В него, освен експертите на Сдружение за изследователски практики – Тома Белев и Стефан Аврамов, взеха участие Ивелина Василева (ГЕРБ), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев („Зелените”) и близо 30 граждани.

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември, от 18.30 ч., в Червената къща очакваме отново да се срещнем с представители на политически партии и неправителствени организации, медии и граждани, които да се включат във втория дебат тази есен по проект: „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда".

снимка на Бояна Василева

Няколко дни преди провеждането на дебата на тема „Енергетика и климат” (16 септември, Червената къща, 18.30 ч.

снимка на Марта Златева

На 16 септември, от 18.30 ч., в Червената къща се надяваме да видим отново представители на политически партии и неправителствени организации, медии и граждани, които да се включат в първия от втората серия дебати по проект: „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" на Сдруж

снимка на Вера Стаевска

Имаме удоволствието да представим първите данни от досегашната работа по проект "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики.

снимка на Вера Стаевска

Наближават дългоочакваните предсрочни национални избори и ние от "Зелени закони" смятаме, че е важно отново да срещнем граждани, политици и експерти за дебати по политиките за околна среда на България.  Датите са: 16 септември дебат "Енергетика и климат", 30 септември - дебат "Биоразнообразие и територия", в Червената къща.

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари