Новини

Започнахме проект за общностно планиране за Борисовата градина

 От Сдружение за изследователски практики (познавате ни най-веч

преглед

Кои концесионери стоят зад закона за „вечните” концесии, който влeзe без обсъждане в парламента

С обществени пари се плаща за закон, облагодетелстващ големите концесии като ски-зона „Банско“, които държавата не разваля, въпреки дългогодишни спорове и неизплатени задължения. При проведения скоростен процес от 1 месец по придвижване към Народното събрание на новия проектозакон за „вечни“ концесии виждаме, че Възложителят на изработването на закона Министерски съвет не е организирал обществени обсъждания.

преглед

След празниците - ще има ли думата обществото за проекта за Закон за "вечните" концесии?

След като множество граждани и организации подадоха след наш призив становища срещу приемането "на тъмно" на нов Закон за концесиите (публикуван от Министерски съвет за обществена консултация на 19.04.2016г със срок за становища до 03.05.2016 - в празничен период), на 11.05.2016г отново писахме до Министерски съвет с предложение да съдейст

преглед

Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма от НПО и граждани

Утре на работна среща в Министерствоно на туризма се очаква да се дискутират регламенти за къмпингуването. На линка долу можете да видите предложенията, разработени в резултат от няколкоседмични дискусии на представители на неправителствени природозащитни сдружения, туристически организации и граждански групи - Граждани за Карадере, Къмпинг.бг, Зелени закони, Българска туристическа камара, българска фондация "Биоразнообразие", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и др.

преглед

3 май - краен срок за становища по изцяло нов Закон за концесиите

Традиционно предпразнично, възможно е неочаквано да се приеме ключов Закон за концесиите, обсъждането за който е обявено с крайна дата 3 май.

преглед

Представяме Ви последния он-лайн бюлетин на Зелени закони

В последния, 3-ти брой, на он-лайн бюлетина на Зелени закони ще намерите в 4-ри страници най-важното, което се случи за последните 4 месеца (декември 2015 г. - март 2016 г.) от проекта "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" финансиран в рамките на Програата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.

Пожелаваме Ви приятно четене!

преглед

МЛАД ФЕРМЕР ИЛИ КАК ДА НИ СТИГНАТ „КАЛИФОРНИЙЦИТЕ“ II, САГАТА ПРОДЪЛЖАВА

Дали за хубаво или не, настоящият анализ съвпадна с 2 събития, случили се в сектора през седмицата след празниците в началото на месец март. Тези събития обичайно, като повечето важни събития в държавата, преминават тихо и сравнително потайно, без да попадат в светлината на прожекторите. Така се случи и този път! Първото събитие е публикуването на Одитния доклад на Сметната палата, приет с Решение № 010 от 21.01.2016 г. (Протокол № 2) за извършен одит на изпълнение на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г.

преглед

Какво става със забраната за къмпингуване в Закона за туризма и в Закона за черноморието?

Ето какъв е до момента резултатът по въпроса дали да останат и места без хотели в България:

преглед

Повече прозрачност в енергетиката?

На сайта на Министерството на енергетиката (МЕ) тече обществено обсъждане на проект за „Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала,

преглед

Работна среща "Бъдещото на Зелени закони - а сега накъде?"

В момента се състои работна среща на екипа на проекта за бъдещото на инициативата "Зелени закони".

Накъде ще се развиваме:

преглед

Какво ни казахте на дискусията "Зелени закони - А сега накъде?"

Благодарим на всички взели участие в публична дискусия "Зелени закони - А сега накъде?", вчера (18.03.2016 г.) в СОХО.

Получихме положителна оценка, малко и важни критики и подкрепа за инициатива "Зелени закони".

 

 

преглед

Отново за плановете за управление на парковете - какво в наредбата за процедурите не е наред?

През 2015 г. опитът от обществените обсъждания на плановете за управление на НП Пирин, Рила и Централен Балкан и на ПП Витоша, Българка и Беласица ни даде много уроци, но и откри пропуски в разпоредбите на Наредбата за разработване на плановете за управление на защитени територии, която урежда процедурите за приемане на планове за управление (ПУ) по ЗЗТ.

преглед

Публична дискусия "Зелени закони - А сега накъде?"

Инициатива "Зелени закони" започна преди 2 години и бихме искали да посветим малко време за размисъл как точно да продължим напред.

Ще се радваме на възможността да дискутираме с партньори и колеги постиженията и недостатъците на инициативата "Зелени закони" и да планираме накъде да се насочим в следващите си проекти и действия, така че да бъдем полезни за природозащитната общност и за гражданското общество.

Събитието ще се състои на 18 март (петък) в СОХО, от 15:00 до 17:00 часа.

преглед

СЛОЖИ ЛИ КРАЙ НА НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ОТ ЮНИ 2015?

„Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“,  бе надсловът на дебата на инициатива “Зелени закони“, в който на 10 март 2016 г в Центъра за култура и дебат "Червената къща" се събраха представители на правителството, Народното събрание, лесовъдската гилдия и НПО.

преглед

За чии интереси в енергетиката се правят законопроекти?

Предложението за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), внесено с вх. № 654-01-27/02.03.2016 г., е насочено към създаване на "допълнителни мощности" в една електроенргийна система с огромен излишък на производствени агрегати. Плащането за съществуващия излишък и за неговото увеличаване предопределя неоправдано високи цени на енергията за десетки години напред.

преглед

Публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“ на 10 март 2016 г..

Утре (10 март 2016 г.) от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“.

преглед

Резултати от конкурс за кратък еко-комикс

Победителите в конкурса са:

1. тема Старите гори:  Йоанна Димитрова Арнаудова - Найденова - с 16 точки (на картинката);

2. тема Дюни и Старите гори: Георги и Светлана Мурджеви - с 18 точки.

Екипът на Зелени закони благодари на участниците в конкурса. В конкурса постъпиха 8 еко-комикси от 7 автора. В галерията могат да бъдат разгледани всички постъпили предложения.

 

преглед

23 февруари - среща „Науката и Натура 2000“

На 23.02.2016 год. в София се проведе поредната работна среща на неправителствените организации, институти на БАН и структури на МОСВ в България, организирана от Зелени Закони. Срещата бе на тема „Наука и Натура 2000“. Целта й беше да се обсъдят основните насоки на научните проучвания за видовете и местообитанията от Натура 2000 в България.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари