Новини

БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - „ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ" В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието. Последните имат широк достъп до работните групи и не само - вземат активно участие във всички инициативи на министерството, включително и PR такива, и често заявяват позиции по категоричен и дори неприличен за МЗХ начин, ако се наложи.

преглед

РЕГУЛАЦИЯТА В СЕКТОР „ХРАНИ“ – СИЛНИ ПОЗИЦИИ ИЛИ СИЛНИ ИНТЕРЕСИ

В последно време наблюдаваме засилен интерес на законодателя към възможността да бъдат въведени нови правила, регулиращи производството и търговията с храни. Двамата основни играчи в полето на потребителското здраве – Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните предприеха самостоятелни и смели инициативи насочени  към подобряване на регулаторната среда – къде в полза на потребителя, къде в полза на производителите.

преглед

Какво свършихме от "Зелени закони" от септември досега?

Поглеждайки към отминалите избори за местна власт и някои безобразия, които през последните три месеца отново накараха природозащитници и обикновени граждани да излязат на улицата - например, разораване на залесени от доброволци площи в ПП Витоша без разрешение, но и без наказание, - инициативата "Зелени закони" продължава да се фокусира върху устойчивите политики за околна среда .

преглед

Неточности в президенската реч на срещата на върха за климата

Фотограф: Stephane Mahe, Reuters

преглед

Действай за Витоша, докато има шанс

В четвъртък коалиция "За да остане природа в България" организира пореден протест в опит да се спасят останалите запазени територии в парковете Рила, Пирин и Витоша - повече тук

преглед

Пътната карта на работодателите за неотложни промени в енергетиката: хаос на идеи и практически ленинизъм

В началото на м. септември 2015 г. четирите национално признати работодателски организации1 публикуваха проектосписък с идеи за българската енергетика, претенциозно наречен „Пътната карта за неотложни промени в енергетиката“. Повод за появата на този списък беше очакването за повишаване цената на електроенергията за бизнеса от 01.07.2015 г., което беше „изместено“ под натиска на правителството за след 01.08.2015 г.

преглед

Предварителният доклад от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията оценява изключително високо природните директиви и призовава за тяхното пълно прилагане

Преди няколко дни Европейската Комисия публикува предварителния доклад  от оценката на Директивите за дивите птици и местообитанията.

преглед

Кой тика в ъгъла малките и средни земеделски производители?

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

Мярка 4.2 е ключова за преработвателния бизнес и прохождащия малък бизнес в отрасъл Земеделие.

преглед

Каквo да очакваме от предстоящата годишна среща по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

С наближаване на годишната среща на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 21-ва конференция на страните (СОР21, 30 ноември - 11 декември, Париж) активността и на международно, и на европейско ниво се засилва.

преглед

Природозащитници и министър Ивелина Василева обсъдиха процеса на оценка на природозащитното законодателство на ЕС

По искане на "Зелени закони“ във вторник, 10 ноември, се проведе среща на природозащитници с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Темата на срещата беше обсъждане на позицията на страната в процеса на оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Процесът на оценка е воден от Европейската комисия и се очаква да завърши през 2016 г.

преглед

Започна набиране на подкрепа за българска позиция за запазване на Директивите за птиците и за местообитанията

Директивите за птиците и за местообитанията представляват най-перспективната и успешна политика за опазване на природата в света, като в същото време осигуряват достатъчно гъвкавост за устойчиво икономическо развитие.

преглед

Среща за промени в ЗУТ с експерти на МОСВ и МРРБ

В отговор на писмо от Зелени закони на 3 ноември се проведе среща по повод поставянето през октомври от Комитета на Орхуската конвенция към българското правителство на краен срок декември 2015 г. за  промени в Закона за устройство па територията (ЗУТ) с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и 3 от Орхуската конвенция.

преглед

Работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020“

На 20 октомври 2015 г. се състоя организираната от "Зелени закони" (ЗЗ) работна среща на тема „ПИК и ПОС - ефективни „хоризонтални“ инструменти за използване на еврофондовете през периода 2014-2020 г.“.

преглед

Орхус отказва да приеме мълчаливия отказ на България за допускане на гражданите до природозащитно правосъдие

Коалицията "За да остане природа в България" и "Зелени закони" предупреждаваме, че с доклад от 20 октомври 2015 г. Комитетът по прилагане на Орхуската конвенция към ООН дава на България нов срок до края на годината, в който държавата да предприеме законодателни мерки за осигуряване на достъпа до правосъдие при одобряването на устройствени планове(ОУП и ПУП) и издаването на разрешения за строеж.

преглед

Позиции на „Зелени закони“ по въпросите за обсъждане на работна среща 20.10.2015 г.

Сдружение за изследователски практики изпълнява втори проект в рамките на инициативата „Зелени закони“: „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. Проектът цели стимулиране на развитието на политики за балансирано развитие и използване на природните ресурси, включително чрез експертен анализ, работни срещи и публични дискусии на политически представители и граждани по темите: Биоразнообразие и гори, Климат, Енергийни политики, Селски райони и Устройство на територията.

преглед

България и Холандия ще ревизират Натура 2000?

Преди няколко дни прес-центърът на МОСВ съобщи, че на 30.09.2015 год. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се е срещнала с министъра на земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма, като по време на разговорите двете страни са се обединили около необходимостта от промяна на Директивата за местообитанията, с която бе създадена Натура 2000. 

преглед

"Пътната карта за реформи" на работодателите = съветска власт в енергетиката

Законодателната активност през м. септември 2015 г. в областта на енергетиката е слаба. Няма приети закони нито внесени законопроекти, които да имат пряко или косвено отношение към сектора. Министерството на енергетиката (МЕ) също не е проявило нормотворческа активност през периода. Междувременно МЕ определи "Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В." за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в „дълбоко Черно море“.

преглед

Какво се случва по темата за промените в климата в навечерието на глобалната среща на върха в Париж?

В момент, когато световната политика „ври и кипи” по отношение на промените на климата - през юли папа Франциск публикува специална енциклика по темата и през септември се обърна с призив към делегатите на Генералната асамблея на ООН да заемат "много силна позиция" по изменението на климата на предстоящата през декември глобална среща на върха в Париж, а президентът на САЩ Барак Обама обяви, че „климатът ще е най-голямото предизвикателство на този век, по-драматично от всички други”, българските политици продължават с традицията на политиката на „щрауса”.

преглед

Анкета "Стратегическо планиране на Сдружение за Изследователски Практики (СИП)"

За нас е важно да знаем какво мислите за работата на Сдружение за изследователски практики (СИП), за целта създадохме анкета.

Анкетата е тук.

Благодарим Ви предварително за попълване на анкетата!

Вашите отговори ще ни помогнат да планираме по-адекватно и устойчиво развитието на СИП.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари