Новини

Обобщение на резултатите от проекта

Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ приключва с края на април 2015 г. Кратко обобщение на мониторинга и дебатите "Зелени закони", осъществени от екипа на проекта, можете да видите в приложената финална публикация. Благодарим на всички, които участваха и ни подкрепиха! Очаквайте продължение на инициативата "Зелени закони"  със следващия проект на Сдружение за изследователски практики, започващ през юни 2015г.

преглед

Развитие на наказателната процедура за заменките: Мерки на правителството

Както е известно, срещу България е налице действаща наказателна процедура, започната от Европейската комисия по повод нерегламентирана схема за държавна помощ, приведена в действие от Република България при замените на горска земя.

преглед

Заключителен дебат "Селски райони" - 16 април, 18.30ч

„Сдружение за изследователски практики“ (СИП) ще проведе последния си дебат по проект „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ на тема „Развитие на селските райони“. Поканени са всички парламентарно представени партии, включително ПП "Зелените", които са традиционен вече участник в организираните от екипа "Зелени закони" срещи за обсъждане на управленските инициативи за опазване на природата. Датата на дебата "Селски райони" е 16 април 2015 г.

преглед

Изключването на животновъдите и пчеларите от Тематичната подпорграма на ПРСР 2014-2020 ще доведе до още по-голяма икономическа и социална маргинализация на малките стопанства

Платформата „Зелени закони“ , Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели и Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“ алармираме МЗХ за опасност от проваляне на Тематичната  подпорграма на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 .

преглед

Природозащитници сигнализират екоминистъра Ивелина Василева: Тече скрита приватизация на концесията в ски зона Банско

На фона на граждански шествия в няколко града с искания за по-добро управление на националните и природните паркове, днес експерти на платформата „Зелени закони“  и коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" Тома Белев и Александър Дунчев предоставиха на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева нови данни за нарушения, засягащи Национален парк „Пирин“. Срещата бе инициирана от "Зелени закони" във връзка с правен анализ, който разкрива мащабна схема за разграбване на държавното имущество в ски зона Банско.

преглед

Дебат "Енергетика и климат", 23 март 2015 г., Червената къща

Ето за какво ще си говорим в понеделник (23 март 2015 г.) в Центъра за култура и дебат "Червената къща":

  • Как промените в законодателството за ВЕИ влияят върху цената на електроенергията и върху нивата на замърсяване на въздуха, а оттам - и върху здравето на населението?

  • Какво е значението на преговорите с американските ТЕЦ за цените на тока и продължаването на работата на ТЕЦ Бобов дол за околната среда и качеството на живот в България?

преглед

18 март, 18ч, Попа: Граждани в защита на Пирин и природата

Може би сте видяли по улиците стикера на Зелени закони с надпис "Аз съм Пирин" и ръкописна бележка "18 март, 18ч, Попа"? За какво става въпрос?

Днес от "Зелени закони" ще разговаряме с журналисти по темата за обявените национални протести. Срещата ни с журналисти ще бъде на "Попа" - точно преди обявеното от Коалиция „За да остане природа в България“ организира национално шествие "Да защитим защитените територии".

преглед

Резултати от конкурса за стикери ЗА Пирин: "Аз съм Пирин"

На 5 март 2015 г комисия в състав Босилена Мелтева (медиен експерт на "Зелени закони"), Константин Иванов (ПР на коалиция "За да остане природа") и Андрей Ралев (експерт по защитени територии на "Прозрачни планини") оцени получените 37 предложения, за да избере най-точното и изразително послание за стикера на "Зелени закони" за популяризиране на гражданската позиция за НП Пирин. Всеки от членовете на журито присъди точки за точност на посланието спрямо проблема (1-10 точки), за артистичност на предложения слоган/хайку ( от 1 до 7 точки) и за хумор и/или иновативност (от 1 до 7 точки).

преглед

Дебат "Биоразнообразие и устройство на територията", 10 март, 18.30 часа, Червената къща

На 10 март 2015 г. (вторник) от 18.30 часа до 20.30 часа в Червената къща с участието на Марта Георгиева (ДСБ), Ерджан Ебатин (ДПС) и Петко Цветков (ПП Зелените) ще започне заключителната серия дебати по проект "Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда". Отново ще се срещнем "на открито" с политическите партии, за да проследим какво се е променило след предизборните дебати от май и септември 2014 г.

преглед

ЗА Пирин: Конкурс за слоган или хайку за стикери в защита на Пирин с краен срок 04.03.2015

ЗА Пирин - Конкурс за слоган или хайку в защита на Пирин 

преглед

"Зелени закони" подкрепя подписката за горите на „Прозрачни планини“

От "Зелени закони" подкрепяме подписката за горите, инициирана от „Прозрачни планини“ и ще следим реакцията на ИАГ по 7-те искания в нея.

преглед

Агроекологичните мерки по ПРСР 2014-2020 - да очакваме ли по-"зелена" политика за българското село?

Кратък преглед на предложените Мярка 10 „Агроекология и климат”, Мярка 11 „Биологично земеделие”, Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“,  и  Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от ПРСР 2014-2020 г

преглед

Законите важат за всички, но за Банско – не! Защо?

На тази тема утре, петък 06.02.2014 г., от 11.00 часа ще се проведе пресконференция в Национален пресклуб - БТА, гр. София.

На пресконференцията ще разговаряме по въпроса: Защо министрите лобират за неправомерна държавна помощ, която да бъде раздадена чрез новия план за Пирин, в нарушение на екологичното законодателство?

преглед

Препоръка към МОСВ като възложител на новия ПУ на Пирин да спре временно разработката му поради нарушения на ЗООС и ЗБР

Днес екипът на "Зелени закони" внесе в МОСВ и МС писмо, разясняващо на институциите защо изготвяният в момента проект за План за управление на Национален парк "Пирин" нарушава екологичното законодателство на България.  Писмото можете да прочетете в приложения документ.

преглед

Амбициозни срокове, неясно съдържание и възможни компромиси с природозащитното законодателство вижда екипът на „Зелени закони“ в правителствената програма за следващите 4 години

На 21 януари т.г. правителството публикува своята управленска програма, която детайлно да опише стъпките, планирани за осъществяване на коалиционната декларация, съставена при сформирането на втория кабинет „Борисов“ с участие на ГЕРБ, РБ и ПФ през октомври 2014 г.

преглед

Позиция във връзка с приключването на проекта „Южен поток“

Екипът на Зелени закони“ приветства изявленията на руски официални източници, че проектът „Южен поток“ е окончателно и безвъзвратно приключил. Очакваме този факт да бъде и документално потвърден от руска страна в най-кратки срокове.

преглед

Позиция във връзка с удължаването лицензите на 5-ти и 6-ти блок

Екипът на „Зелени закони“ смята, че блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ могат да работят само до изчерпване на проектния им 30-годишен ресурс. Това означава, че 5-ти реактор трябва да работи до края на 2017 г., а 6-ти – до края на 2021 г.

преглед

Страници

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари